Inbjudan till årsmöte 2019

Alla medlemmar

Västerby 2019-01-18

Västerby skola!

Inbjudan till årsmöte 2019

Söndagen den 24 mars kl 16.00 anordnar vi årsmöte i Västerby bygdegård.

Alla medlemmar hälsas välkomna!

Hjälp oss planera - vi ber dig anmäla om du kommer eller ej!

Vi bjuder på lätt förtäring. Kontakta anneli.larsson@sorundanet.se för mer information.

Anmäl om du kommer eller ej!