Sorundanet Nynäshamns kommunparti - vår symbol är en solros - en ros utan taggar!

Västerby 2018-12-17

Samarbete mellan Sorundanet Nynäshamns kommunparti och Alliansen i Nynäshamn

Samarbetet undertecknades tidigare i höst av Tommy Cumselius (M), Nicholas Nikander (L), Maria Gard Günster (C), Antonella Pirrone (KD) och Acke Rising (SN).

Samarbete mellan Sorundanet Nynäshamns kommunparti och Alliansen i Nynäshamn

Vi kommer att samarbeta om 10 viktiga frågor för hela vår kommuns bästa.

Hela samarbetsavtalet finns att hämta genom att klicka på PDF-ikonen längst ned på sidan. Vi vill dock inte sprida namnteckningarna digitalt varför dessa inte finns med. Den som vill ta del av avtalet komplett med namnteckningar ombedes kontakta oss för en visning av originalet.

Samarbetsfrågor

Sorundanet Nynäshamns kommunparti och Alliansen i Nynäshamn har kommit överens om att samarbeta för att följande ska genomföras:

 1. Indelningsändringsutredning populärt kallat “kommundelningsutredning”.
   
 2. En grundlig genomlysning av den politiska organisationen och tjänstemannaorganisationen.
   
 3. Matsal i Sunnerbyskolan skall byggas.
   
 4. Direktsändning och samtidig inspelning (utan redigering) av fullmäktiges sammanträden.
   
 5. Utred genomförande av direktsändning och samtidig inspelning (utan redigering) av samtliga nämnders sammanträden (undantag sekretessbelagda ärenden)
   
 6. Kommunal förstudie / förprojektering av trafiksäkerhetshöjande åtgärder längs väg 225, t.ex. rondeller och GC-väg, i syfte att finna en sam- eller delfinansieringslösning med extern part som t.ex. Trafikverket.
   
 7. Arbeta för ett genomförande av GC-vägen mellan Grödby och Sunnerby.
   
 8. Samarbete med Trafikverket för uppsättning av ett trafikljus vid Spångbro i syfte att underlätta för gångpassage över vägen
   
 9. Översyn och utbyggnad av lekplatser och andra platser för aktiviteter i hela vår kommun
   
 10. Centralt placerat kommundelskontor i Ösmo med god tillgänglighet
   
Läs hela samarbetsavtalet här >