Analys av 2018 års kommunval i Nynäshamns kommun

Västerby 2018-11-29

Hela vår kommun

Valanalys

Vi analyserar valresultatet utifrån kommundelarna

Vår kommun skiljer sig mycket när det gäller väljarsympatier vilket framgår när man jämför de olika kommundelarna Ösmo, Torö, Sorunda och Nynäshamn.

Syftet med den här analysen är att visa skillnader mellan kommundelarna och de förändringar som de olika delarna uppvisar.

En glädjande observation som vi kommer se är att vår ökning är jämt fördelad över hela vår kommun. Detta kan förklaras med att vi hade ett väl balanserat budskap som tilltalade många oavsett var man bor.

Det finns många intressanta observationer som kan göras men vi avstår från att kommentera andra partier.

Hela vår kommun

Hela vår kommun

I hela vår kommun ökade vi med 586 röster, d.v.s. en ökning med 53%.

Ösmo

Ösmo kommundel

* andel av hela förändringen i vår kommun

I Ösmo ökade vi med 180 röster d.v.s. +81% vilket motsvarar 31% av förändringen i hela vår kommun.

Torö

index.jpg

På Torö fick vi 34 röster vilket var lika många som vi fick 2014. Det var dock 33 fler som röstade i år vilket innebär att vi minskade procentuellt. Resultatet på Torö påverkade inte nämnvärt förändringen i hela vår kommun.

Sorunda

index.jpg

I Sorunda ökade vi med 210 röster vilket är en procentuell ökning med 31%. Detta motsvarar 36% av förändringen i hela vår kommun.

Nynäshamn

index.jpg

I Nynäshamns stad ökade vi med 187 röster vilket är en procentuell ökning med 108%. Detta innebär att dessa röster motsvarar 32% av förändringen i hela vår kommun.

Uppsamlingsdistrikt

index.jpg

"Uppsamlingsdistriktet" är de röster som inte räknades i vallokalen utan av länsstyrelsen. Det kan vara röster som är svåra att bedöma. Uppsamlingsdisriktet andel av vår ökning var bara 2%. De som röstar på oss gör det ordentligt!