Nyheten om "Genomlysning av den kommunala organisationen" har tyvärr försvunnit från vår kommuns hemsida. Tur att vi sparade texten!

Genomlysning av den kommunala organisationen

En genomlysning av den kommunala organisationen ska genomföras. Områden som ska granskas är bland annat vilka nämnder och förvaltningar kommunen ska ha, kommunens exploateringar samt service och bemötande.

"Traditionella granskningsområden"

– Det här handlar om traditionella granskningsområden. Det är naturligt att nya politiker vill sätta sig in ordentligt i sitt ansvarsområde och dess utvecklingsmöjligheter, säger kommundirektör Tommy Fabricius.

Del i politisk överenskommelse

Som en del i den politiska överenskommelsen mellan de fyra allianspartierna, Sorundanet och Pensionärspartiet ska en genomlysning av kommunorganisationen – både tjänstemannaorganisationen och den politiska - genomföras. Utredningens slutsatser kommer att utgöra en viktig grund för det fortsatta arbetet under mandatperioden.

Bidra till bättre styrning

Till utredningen knyts en politisk referensgrupp som leds av kommunfullmäktiges ordförande Nicholas Nikander (L). I översynsuppdraget ingår att lämna förslag på förändringar som kan bidra till ökad effektivitet och produktivitet samt bättre styrning.

- Underlaget blir ett viktigt dokument för hur organisationen kan förändras och utvecklas för att nå de politiskt uppsatta mål som det politiska samarbetet har, säger kommunstyrelsens ordförande Harry Bouveng (M).

Kan genomlysningen leda till uppsägningar och att färre medarbetare ska göra mer?

- Syftet är inte att hitta syndabockar och att säga upp personal. Ineffektivitet handlar ofta om otydlighet i roller och ansvar, så syftet är främst att få till bättre styrning som ska leda till en effektivare organisation med nöjdare invånare och näringsidkare. I vissa fall kan det kanske bli så att personalen förändrar sitt arbetssätt och på så vis får mer gjort. Men vi vet inte ännu hur det blir, genomlysningen får visa hur bra styrning och effektivitet vi har, säger Harry Bouveng.

Exempel på områden som ska granskas är:

Förslagen i utredningen får inte bidra till ökade kostnader. Huvudsyftet med utredningen är dock inte besparingar utan att ta fram idéer för en ännu bättre styrning som ska leda till effektivare organisation med nöjdare invånare och näringsidkare.

I dokumentet Frågor och svar finns ytterligare information.PDF

Om du har frågor

Om du har frågor kan du kontakta: kommundirektör Tommy Fabricius, 08-520 680 78, tommy.fabricius@nynashamn.se och kommunstyrelsens ordförande Harry Bouveng (M), 08-520 681 93, harry.bouveng@nynashamn.se.