Sorundanet Nynäshamns kommunparti - vår symbol är en solros - en ros utan taggar!

Västerby 2018-10-06

Christina Berlin

Erfarenheter av att bilda ny kommun.

Nykvarn blev egen kommun 1999 och ligger knappt 40 minuter med bil söder om Stockholm. 2015 var antalet invånare ca 10 000. Christina Berlin var engagerad i frigörelsen och berättar:

Nej-sidan var skeptiska

Inför valet om att bilda ny kommun var många rädda för att skatteunderlaget skulle vara för litet. Det skulle bli svårt att klara en bra offentlig service - vi skulle bli för små helt enkelt. En skola kostar lika mycket att bygga men det är färre som delar på kostnaderna.

Närdemokratin var viktigast

En stor satsning gjordes på att vitalisera demokratin. Kommunfullmäktige skulle ha en levande debatt, nämndmötena skulle vara öppna och en nära dialog med invånarna var viktigt. Idag är det få som vill gå tillbaka till att vara en liten del av en stor kommun.

Erfarenheter

De stora fördelarna som jag ser efter nybildningen är närheten till besluten och framför allt att vi kan fokusera på det som är bäst för vår kommun och dess invånare.

Christina Berlin - Kommunstyrelsens första ordförande i Nykvarn

Christina Berlin Kommunstyrelsens första ordförande i Nykvarn, “Ja”-general och kommunalråd.