Val 2018 - vi ökar rejält!

Västerby 2018-09-17

Antal röstberättigade ökar i hela vår kommun

Se förändringarna i kommundelarna och i valdistrikten.

Vi har sammanställt antalet röstberättigade i de olika valdistrikten vår kommun. Antalet röstberättigade är mindre än invånarantalet eftersom barn och ungdomar yngre än 18 år inte ingår.

I vår kommun fanns det inför valet 2018 totalt 22 048 röstberättigade, en ökning med 699 jämfört med 2014 då det fanns 21 349.

Ökning i kommundelarna
 

Antal röstberättigade ökar i hela vår kommun

Ökning i valdistrikten
 

Antal röstberättigade ökar i vår kommun

 

Läs mer om slutgiltigt valresultatet i vår kommun!
Läs mer om slutgiltigt valresultatet i vår kommun!