Sorundanet Nynäshamns kommunparti symbol och logotyp!

Västerby 2018-09-11

Framåt - tillsammans 1 mandat 2006! 2 mandat 2010! 3 mandat 2014! 4 mandat 2018!

Framåt tillsammans!

1 mandat 2006!

2 mandat 2010!

3 mandat 2014!

4 mandat 2018!

Du behöver både vänster och höger ben för att gå framåt. Du behöver både vänster och höger hand för ett gott hantverk. Du behöver både vänster och höger hjärnhalva för att tänka nytt och se helheten.