Logo banner! Lena Dafgård

PRESSMEDDELANDE

Sorundanet Nynäshamns kommunparti kritisk mot hanteringen av skolan “Binomen”

Västerby 2018-07-05: Sorundanet Nynäshamns kommunparti, ett parti som finns i fullmäktige i Nynäshamns kommun sedan 2006, är kritisk mot kommunledningens hantering av skolan Binomen i Ösmo. Precis innan sommarlovet får rektor besked av de två kommunalråden i Nynäshamns kommun om att skolan måste flytta eller stänga. Nu har ett kommunalråd “kovänt” och dispyten om vad som gäller sker öppet i lokal media. Elever och föräldrar tvingas oroa sig tills frågan är löst. Varför inte ta reda på vad som gäller och därefter ha en ödmjuk dialog med berörda parter?

Binomens F-3 skola i Ösmo följer Montessoripedagogiken i sin undervisning. Skolan är en fristående skola, drivs som en ideell förening och leds av rektor Christina Forsberg. Binomen är den skola som klarat sig bäst i hela Nynäshamns kommun när Skolinspektionen har granskat verksamheten. Skolan har funnits sedan 1995, d.v.s. i 23 år. Jag har själv undervisat i 28 år och förstår väl de utmaningar som skolor, och fristående skolor i synnerhet, kämpar med, säger Lena Dafgård, partiledare. Denna skola uppfattar jag som exemplarisk när det gäller det pedagogiska arbetet, fortsätter Lena Dafgård.

Skolan är dock belägen i Vansta industriområde som Nynäshamns kommun planerar att utveckla. Under detta arbete har kommunen upptäckt oklarheter med det bygglov som krävs för att bedriva skola. Det är oklart vilka bygglov som finns och inte finns och vad detta får för konsekvenser för verksamheten. Utan att ta reda på fakta har den politiska ledningen informerat skolledningen om att skolan måste flytta eller upphöra. Kommunen har också försökt lägga över skulden på skolan trots att man själv är ansvarig för tillsyn av bygglov. Det är inte acceptabelt att behandla skolan på detta sätt, fortsätter Lena Dafgård.

Nu har det det ena kommunalrådet kovänt och dispyten om vad som gäller sker helt öppet. Det är elever, föräldrar och lärare som kommer i kläm och tvingas tillbringa sommarlovet i ovisshet om vad som gäller. Varför inte ta reda på vad som gäller innan man startar ett utvecklingsprojekt och därefter ha en ödmjuk dialog med berörda parter? Självklart måste man ha gjort en konsekvensanalys och vara överens innan man startar en sådan här process, fortsätter Lena Dafgård.

Hanteringen av Binomen stärker oss i vår bedömning att det krävs en “NYSTART Nynäshamn”. Denna innebär en genomgripande översyn av vår kommuns organisation och en utredning av förutsättningarna för att bilda 1-2 moderna och effektiva organisationer med fokus på invånarna. Vi hoppas på väljarnas stöd för en “NYSTART Nynäshamn” i höstens kommunval, avslutar Lena Dafgård.

För mer information kontakta

Lena Dafgård
Partiledare och
fullmäktigeledamot
lena.dafgard@sorundanet.se
Tel 0708-92 17 50