Sorundanet Nynäshamns kommunparti - vår symbol är en solros - en ros utan taggar!

Västerby 2018-07-03

Per Ranch - Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Vår kommun i botten i tidningen Dagens Samhälles ranking - Vad vill partierna göra?

Varje år rankar tidningen Dagens Samhälle landets kommuner i tävlingen “Årets superkommuner”, se https://kommunbarometern.se/kommun/0192. Rankingen sker i tre grupper “storstadskommuner”, “småstads- och landsbygdskommuner” samt “städer och stadsnära kommuner”. I gruppen storstadskommuner, där vår kommun ingår, rankades Nacka kommun högst.

Vår kommun är fjärde lägst rankad d.v.s. plats 43 av 46. Vår kommun får låga resultat inom 9 av 11 kategorier; kultur och fritid, barnomsorg, ekonomi, förbindelser, vård och omsorg, arbetsmarknad, utbildningsnivå, näringsliv och skola. Sämst resultat får vi inom utbildningsnivå (42), kultur och fritid (45) samt skola (45).

Skolan brottas med stora utmaningar och fritidsverksamheten är starkt begränsad i vår kommun. Barn och ungdomar är vår framtid och vi vill förbättra situationen genom att;

Vi vill att fritidsverksamhet ska erbjudas i samtliga kommundelar, fritidsgårdarna ska ha lika mycket öppet och få likvärdiga resurser. Förutom fritidsgårdar i Ösmo, Sorunda och Nynäshamn bör utökad fritidsverksamhet undersökas i Segersäng, Stora Vika, på Torö och i Norra Sorunda. Vad vill övriga partier?

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Per Ranch
Ledamot i Kommunfullmäktige