Sorundanet Nynäshamns kommunparti symbol och logotyp!
Nynäshamn behöver en nystart! Vill Du att vår kommun storstädas? Nynäshamn behöver en nystart! Vill Du att vår kommun storstädas? Nynäshamn behöver en nystart! Vill Du att vår kommun storstädas? Nynäshamn behöver en nystart! Vill Du att vår kommun storstädas? Nynäshamn behöver en nystart! Vill Du att vår kommun storstädas?

Västerby 2018-05-26

Nynäshamn behöver en Nystart!

Vi måste lägga om kursen. Vår fantastiska kommun måste lägga om kursen. Medborgare och företagare ska vara i vår kommuns fokus. Det måste bli ordning i skolor och i omsorgen i hela vår kommun. Vår kommuns fastigheter måste underhållas och nyinvesteringar måste göras. Vill Du att vår kommun storstädas så att alla i hela vår kommun får en bra service? Rösta då på Sorundanet Nynäshamns kommunparti!