Sorundanet Nynäshamns kommunpartis symbol!

Till Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande
tillika kommunalråd Daniel Adborn (L)

Västerby 2018-05-07

Interpellation angående kommunens service till invånarna

Är det så att vår kommun inte tar något ansvar för att se över förändrade förutsättningar när ett nytt område byggs?

Bakgrund

Väderskyddet för busshållplatsen i Grödby, hållplats Trollsta vägskäl, (se bild nedan), i riktning mot Nynäshamn kördes ner av en buss för ett antal år sedan och sedan dess får alla elever, som ska åka buss, stå i regnet och bli blöta.

Busshållplats i Grödby
Som framgår av bilden är busshållplatsen också skolskjutshållplats. Eftersom det inte finns något väderskydd, så blir det ju inte heller plogat vid hållplatsen utan eleverna måste stå i snödrivorna på vintern och vänta på bussen.Vid busshållplatsen på motsatt sida, mot Tumba och Västerhaninge, finns dock väderskyddet kvar.
Busshållplats i Grödby

Det är många elever som åker bussen mot Nynäshamn på morgonen på väg till skolan. Mellan 20 och 30 elever väntar på bussen i ur och skur utan väderskydd och kommer fram blöta till skolan. För att undvika att bli blöt i väntan på bussen är det många som springer över vägbanan till den sida som har väderskydd. När det är mörkt, vilket det ju är under en stor del av skolåret och även om det finns viss belysning, är den ofta trasig och det kan vara svårt att se när bussen kommer. När eleverna tror att bussen kommer, springer de tillbaka till hållplatsen utan väderskydd. Om det inte är en buss eller fel buss, blir resultatet ofta att eleverna springer tillbaka till väderskyddet igen för att slippa bli blöta. Bara 3-5% av eleverna har reflexer, så det blir en farlig trafiksituation, eftersom det också är få fordon som håller hastighetsbegränsningen 40 km/timmen.

En kommuninvånare hade kontakt med Dig om att väderskyddet för eleverna från Grödby var en angelägen fråga och även Du och jag pratade om det i en paus på ett fullmäktigemöte för några månader sedan och jag visade dig ovanstående foton. Först hävdade Du att det behövdes byggnadslov för ett väderskydd som skulle ersätta det väderskydd som blivit påkört av bussen. Sedan visade Du ett visst intresse för att ordna väderskyddet, men plötsligt svarade Du kommuninvånaren att det var bäst att hen skrev ett medborgarförslag om att ersätta det nerkörda väderskyddet! (se bilaga).

Det som är särskilt anmärkningsvärt är att ett eller flera väderskydd enligt uppgift finns färdiga i Rangsta och bara väntar på att bli utkörda.

Mot bakgrund av ovanstående, önskar jag ställa följande frågor till Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens ordförande:

1.   Menar Du verkligen att eleverna från Grödby, som ska åka till skolan på morgonen, ska fortsätta och stå i ösregnet, om en kommuninvånare inte skriver ett medborgarförslag om att ett väderskydd ska ersättas, som nu har saknats i flera år?
 
2. Kommuninvånaren som försökte ordna det här har inte ens egna barn som ska åka från Grödby utan hen ville hjälpa till och lösa ett problem för barnens och ungdomarnas skull.
 
      Hur mycket tid tycker Du att kommuninvånare ska lägga på att försöka få tillbaka ett väderskydd som har funnits och som rimligtvis fortfarande borde finnas?
 
3. Jag är jätteglad för att eleverna i Stora Vika har fått det väderskydd, som de så väl behöver nu när den politiska ledningen har stängt skolan. Jag undrar dock hur Du som ordförande i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden uppfyller kommunallagens krav om likvärdighet oavsett var man bor, när det inte går att ordna så att ett väderskydd i en annan tätort kan ersättas, när det har blivit förstört för flera år sedan och det t.o.m. påtalas att det saknas?
 
4. I Mål- och budgetdokumentet för innevarande år, som har tagits fram av S+L och MP och som fullmäktige fattade beslut om i november 2017, står följande under “Fem hävstänger för förändring”, s. 16: “4. Genom en kommunal organisation med ett ledarskap och medarbetarskap som präglas av öppenhet, respektfullhet, mod och engagemang är kommunen en attraktiv arbetsgivare med kompetenta medarbetare.” Eftersom Du är ordförande i Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden, har Du det yttersta ansvaret för nämndens arbete. Det sätt som Du bemöter kommuninvånare, kommer därför också att spridas ner i organisationen.
 
Tycker Du att Du i det här fallet har levt upp till den “hävstång” för förändring, som beskrivs här ovan och har handlat respektfullt och med mod och engagemang?
 
5. När ett nytt område byggs måste det ligga i kommunens ansvar att se över om vissa saker kanske behöver ändras för att förutsättningarna har blivit annorlunda. Jag tänker t.ex. på det nybyggda Valsta utmed Sorundavägen, där det nu är många från området som åker buss, inte minst barn och ungdomar, som ska till skolan. Jag förklarade för Dig och visade ett foto på att busshållplatsen för färd mot Nynäshamn borde flyttas ca 75 m, så att eleverna kunde stå vid infarten till Valsta, (där det är gott om plats) i stället för utmed vägen, när de väntar på bussen.
 
Busshållplats Valsta
Självklart vore det bra med ett väderskydd också, eftersom det nu är en busshållplats som används av många.

Är det så att kommunen inte tar något som helst ansvar för att se över förändrade förutsättningar, när ett nytt område byggs och det är kommuninvånarna själva som ska ansvara för att se till att stolpen flyttas för att barn och ungdomar ska kunna vänta på bussen på ett säkert sätt? Ska de också skriva ett medborgarförslag med de kostnader för utredning och behandling i fullmäktige som detta innebär?


Lena Dafgård
Partiledare och
fullmäktigeledamot
Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Bilaga Epost Daniel Adborn