Sorundanet symbol och logotyp banner!

Västerby 2018-04-19

Pressmeddelande - Sorundanet Nynäshamns kommunparti presenterar stark valsedel inför 2018 års kommunval

Västerby 2018-04-19: Sorundanet Nynäshamns kommunparti, ett parti som finns i fullmäktige i Nynäshamns kommun sedan 2006, presenterar en stark valsedel inför 2018 års kommunval. På valsedeln finns totalt 26 namn, vilket är en ökning med 8 namn sedan förra valet 2014. Hälften är kvinnor och hälften är män och 14 är nya och alla är 100% fritidspolitiker.

Nu är valsedelsarbetet färdigt och vi har 26 engagerade medlemmar som står på valsedeln vilket är en ökning med 8 nya namn, dvs en ökning på 44%. Det är dessutom en stor spridning beträffande bakgrund, utbildning, yrke, bostadsort och ålder vilket ger en bred kompetens och erfarenhet, som kan bidra mycket till en positiv utveckling av vår kommun säger Lena Dafgård.

Av de 26 på valsedeln är 13 kvinnor och 13 män vilket ger en helt jämn fördelning mellan könen. Sedan valet 2014 har tyvärr ett antal av våra medlemmar flyttat från vår kommun varför mer än hälften, 14 personer, är nya - något som är extra glädjande och betydelsefullt för utvecklingen av vår kommun, då de bidrar med nya perspektiv. Vi möts av ett starkt stöd och stort intresse för vår politik och det är en strid ström av nya medlemmar fortsätter Lena Dafgård.

Du vet väl att du kan rösta på oss i kommunvalet och på ett annat parti i riks- och landstingsvalen? Vi kommunala partier har medlemmar som röstar på olika partier i riks- och landstingsvalen. I Sorundanet Nynäshamns kommunparti samarbetar vi för att hitta praktiska lösningar när det gäller de kommunala frågorna som barnomsorg, skola och äldreomsorg i stället för att fastna i politiska låsningar. Som förtroendevalda, är vi till för invånarna och vi lyssnar på vad som är viktigt för dem, avslutar Lena Dafgård.


För mer information kontakta

Lena Dafgård
Partiledare och
fullmäktigeledamot
lena.dafgard@sorundanet.se Tel 0708-92 17 50

Bilaga A: Sorundanets Nynäshamns kommunpartis valsedel till 2018 års kommunval


Bilaga A: Sorundanets Nynäshamns kommunpartis valsedel till 2018 års kommunval

Valsedeln 2018!