Folkökning i vår kommun 1950 - 2017

Västerby 2018-03-06

Folkökning i vår kommun 1950 - 2017

Folkökning 2017

Under 2017 växte vår kommun med 357 personer. Det är en ökning om nästan 1,3% vilket är en mycket hög procentuell ökning för vår kommun. Den genomsnittliga ökningen sedan 1950 har varit 1,08%.

Folkökning 1950 - 2017

Antal invånare totalt i Botkyrka, Haninge och Nynäshamn 1950 - 2016.
Bilden ovan visar antal invånare totalt i Botkyrka, Haninge och Nynäshamn 1950 - 2017. Botkyrka och Haninge lockar fler nya invånare (källa SCB). Klicka på bilden för att förstora den!

Ackumulerad folkökning 2005 - 2017

Antal nya invånare i Botkyrka, Haninge och Nynäshamn 1950 - 2017.
Bilden ovan visar antal nya invånare i Botkyrka, Haninge och Nynäshamn 2005 - 2017. Botkyrka och Haninge fortsätter att locka fler nya invånare (källa SCB). Klicka på bilden för att förstora den!

Prognos 2016 - 2050

Prognos för vår kommun enligt Regional Utvecklingsplan För StorStockholm 2050, RUFS 2050.
Bilden ovan visar prognos för vår kommun enligt Regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen, se RUFS 2050. Klicka på bilden för att förstora den!

Stockholms läns landsting; Demografisk rapport 2013:03

Så här skrev Stockholms läns landsting i en demografisk rapport 2013:

Nynäshamn är en ganska liten kommun som ligger långt från Stockholms City och har en låg befolkningstillväxt. Åldersstrukturen domineras av 55+. En viss puckel och därmed utflyttning kring 20 år finns också. Födelseöverskottet som var hyggligt under babyboomen i början av 1990-talet har varit blygsamt sedan raset i fruktsamhet före millennieskiftat men flyttningsöverskottet har bidragit desto mer. Invandringen har gett ett stigande överskott sedan mitten av 2000-talet, i synnerhet av polacker, men för övrigt är andelen personer med utländsk bakgrund låg.
 
Bostadsstrukturen är jämnt fördelad mellan småhus och flerbostadshus och det är också de ganska ambitiösa byggplanerna, men det rapporterade utfallet var det lägsta i länet 2012. Bostadsbyggandet verkar för övrigt inte ha något samband med befolkningstillväxten. Fram till -2045 kommer tillväxten att domineras av flyttnetto, från utlandet och i synnerhet från egna länet. Födelseöverskottet som till en början är positivt blir i mitten av prognosperioden negativt.

Källor / länkar

Demografiska prognoser för kommunerna i Stockholms län 2012-2045
Stockholms län – Huvudrapport Befolkningsprognos 2016–2025/50
Kommunernas bostadsbyggnadsplaner Stockholms län 2016-2025/2030