Sorundanet symbol och logo banner!

Västerby 2018-03-01

Redovisning av partistöd för Sorundanet Nynäshamns kommunparti för perioden 1 januari – 31 december 2017

Följande redovisning av hur partistödet som Sorundanet Nynäshamns kommunparti mottagit, visar att partistödet har använts för ändamål som anges i 2 kap. 9 § första stycket kommunallagen, dvs. att stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Redovisningen avser perioden 1 januari – 31 december 2017.

Partistödet har använts till att betala:

Resterande partistöd har sparats för att användas 2018.

Granskningsrapport

Vi har granskat Sorundanet Nynäshamns kommunpartis ekonomiska redovisning för 2017 och intygar att ovanstående sammanställning ger en rättvisande bild av hur partistödet har använts.

Av Sorundanet Nynäshamns kommunparti valda revisorer


.......................
Irene Åström

.......................
Ingegerd Jonsson1 Se www.lokalapartier.se