Sorundanet Nynäshamns kommunparti - vår symbol är en solros - en ros utan taggar!

Motion
Kommunfullmäktige
Nynäshamns kommun

Västerby 2018-01-28

Motion beträffande att införa träffpunkter för äldre

Bakgrund

Haninge kommun visar på ett gott exempel på hur en kommun, som ansvarig arrangör, kan anordna träffpunkter för äldre med olika typer av aktiviteter. Exempel på några aktiviteter är kortspel, handarbetscafé, målning, gympa, qigong, dans, musik, filmvisning, konstgalleri och soppluncher. Dessutom visar Haninge kommun att man kan ordna den här typen av träffpunkter på flera olika ställen i kommunen, eftersom man har träffpunkter på tio olika platser.1

Det är oerhört viktigt, även för äldre att få stimulans och få ett socialt sammanhang. Aktiviteterna vid träffpunkterna gör att de äldre går upp, klär på sig, tar sig till träffpunkten, vilket kanske också blir en nyttig promenad och dagarna får på det sättet stimulerande avbrott. När man har aktiviteter, blir livet roligare, risken för depression minskar och de äldre kommer ur den ensamhet som många lever i. Dessutom får de möjlighet till stimulans genom aktiviteterna samt umgås med andra under en stund. Att få ägna sig åt något, som man har som intresse, är oerhört viktigt för god livskvalitet. Det är också mycket uppskattat av de äldre och träffpunkterna är flitigt besökta enligt Haninge kommun.

Självklart ska kommunen samarbeta med det civila samhället och de organisationer som kan bidra till ett brett utbud av aktiviteter, men det är viktigt att utbudet inte enbart bestäms av organisationernas intresseinriktningar utan att det är kommuninvånarnas intressen som får styra vilka aktiviteter som erbjuds. Genom att det är en kommunanställd, som är ansvarig för varje träffpunkt i Haninge, kan kommunen säkerställa att aktiviteterna inriktas mot vad de äldre i ett visst område är intresserade av. I Haninge kommun finns ett månadsprogram för varje träffpunkt och aktiviteterna anpassas efter vad de äldre i träffpunktens närområde är intresserade av.

I Haninge kommun skickar man både ut information om de olika träffpunkterna och de aktiviteter som erbjuds och man har även en uppsökande verksamhet och åker runt till dem som är 70-75 år och informerar om vad som som erbjuds.

I vår kommun skulle den här typen av träffpunkter kunna organiseras åtminstone i Ösmo och i Sorunda samt i orten Nynäshamn. Om det faller väl ut, som det har gjort i Haninge, skulle man successivt kunna utöka antalet träffpunkter och organisera aktiviteter på fler orter, t.ex. i Stora Vika och på Torö.

Finansiering skulle, åtminstone i början, kunna ske genom folkhälsomedel. Att ge vår kommuns äldre möjligheter till stimulerande aktiviteter, socialt umgänge och ökad livskvalitet skulle verkligen vara positivt för folkhälsan!

Syfte

Syftet med motionen är att öka livskvaliteten för de äldre i vår kommun genom att skapa mötesplatser på flera ställen i kommunen, åtminstone i Ösmo och i Sorunda samt i orten Nynäshamn, där aktiviteter, som de äldre inom området är intresserade av, organiseras av vår kommun och i samarbete med organisationer. Om detta faller väl ut, kan fler träffpunkter införas.

Yrkande

Vi yrkar:

 1. att vår kommun tar kontakt med Haninge kommun för att ta del av deras erfarenheter med att organisera träffpunkter för äldre
   
 2. att man undersöker hur en liknande verksamhet skulle kunna organiseras i vår kommun: vilka lokaler, som kan vara lämpliga och vilka organisationer, som vår kommun skulle kunna samarbeta med m.m.
   
 3. att vår kommun är ansvarig för verksamheten
   
 4. att verksamheten inriktar sig mot de äldres intressen inom respektive område, men att den kan ske i samarbete med olika organisationer
   
 5. att vår kommun startar en försöksverksamhet med träffpunkter åtminstone i kommundelarna Ösmo och Sorunda samt i orten Nynäshamn
   
 6. att verksamheten utvärderas och om den faller väl ut, att den permanentas.
   

Sorundanet Nynäshamns kommunparti
…………………………………………
Lena Dafgård
Partiledare och
fullmäktigeledamot
…………………………………………
Per Ranch
fullmäktigeledamot

 

1 Haninge kommun - Träffpunkter för seniorer... läs mer...