Logo banner!

Alla medlemmar

Västerby 2018-01-09

Inbjudan till årsmöte 2018

Västerby skola!

Hjälp oss planera - vi ber dig anmäla om du kommer eller inte kommer!

Långfredagen den 30 mars kl 16.00 i Västerby bygdegård anordnar vi årsmöte. Alla medlemmar hälsas välkomna. Vi bjuder på lätt förtäring. Kontakta per.ranch@sorundanet.se för mer information.

Anmäl-om-du-kommer-eller-ej!


Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708 - 92 17 50, kontakt@sorundanet.se

Vi finns i kommunfullmäktige sedan 2006, har en humanistisk grundsyn och värnar demokratin. Med en öppen och ödmjuk dialog vill vi utveckla hela vår kommun till den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla. Läs mer om oss på www.sorundanet.se.

Facebook Twitter Instagram Google+