Logo banner!

Västerby 2018-01-08

Vår ideologi

En modern ideologi väl anpassad för framtiden

Vår ideologi kan kort sammanfattas i två punkter

Vi menar att det är synen på vad som är bäst för vårt lokala samhälle som ska gälla. Vilken ”ideologi” du har på riksnivå eller internationellt spelar mindre roll. Höger eller vänster, socialdemokrat eller moderat, center- eller miljöpartist, kristdemokrat, liberal eller sverigedemokrat – vad du röstar på i riksdagsval spelar mindre roll. I vårt lilla närsamhälle betyder de stora svepande ideologiska visionerna mindre. Det behövs modernt tänk och moderna verktyg för att möta framtiden - inte ideologier med rötter i 1700- eller 1800-talen.

En fördel med vår lokala förankring är att vi inte behöver ta hänsyn till vad ett ”moderparti” på riksplanet bestämmer. Alla rikspartier måste dessvärre även på kommunal nivå anpassa sig till beslut som fattats på högre nivåer. I vårt parti bestämmer vi över våra visioner för vår kommun helt själva! Inga påbud eller partipiskor uppifrån!

Att samarbeta utan att behöva tänka på ideologier är utvecklande och kul!

Vi har en mycket god stämning på våra möten och i vårt parti. Om Du är nyfiken att veta mer om oss så finner Du kontaktuppgifterna under fliken "Kontakt" på vår hemsida.