Förslag att införa Nollvision mot självmord

Kommunfullmäktige
Nynäshamns kommun

Västerby 2017-12-29

Motion för införandet av en Nollvision mot självmord

Bakgrund

Idag dör 5 gånger fler personer av självmord i Sverige än av trafikolyckor. Okunskap och tystnad bidrar inte till att liv räddas. Fördomar, myter och avsaknad av debatt är skäl till att antalet självmord är relativt höga. Faktum är att 3-4 personer varje dag i Sverige tar sitt liv.

Förgiftning av läkemedel är den vanligaste orsaken till självmord bland kvinnor och näst vanligast hos män, enligt Socialstyrelsens statistik av dödsfall. Larmsamtal om förgiftningar har fördubblats på 10 år. Sedan 2009 kan tabletter med paracetamol, exempelvis Alvedon och Panodil, köpas fritt i vanliga butiker, vilket har gjort dessa tabletter mer lättåtkomliga.

År 2008 fattade regeringen beslut om en nollvision. I samband med beslutet antogs också ett 9- punktsprogram mot självmord. Andra exempel på insatser, som kan bidra till att minska antalet självmord, ges bland annat från organisationen MIND:1

I allmänhet tycker man att tragedin är större ju yngre den som tagit sitt liv är. Därför får självmord bland unga ofta större uppmärksamhet. Socialstyrelsens dödsorsaksregister visar dock att antalet självmord är mer än 40 procent högre bland äldre män (65 år och äldre) än bland män under 65 år, och tre gånger så högt som bland kvinnor.

Depression, ångest och kroniska sjukdomar är bland de vanligaste orsakerna till äldres självmord enligt Nationell prevention av suicid och psykisk ohälsa, NASP, vid Karolinska Institutet. 2 Depressioner bland äldre kan ha sin bakgrund i åldersförändringar i det centrala nervsystemet, men kan också vara relaterade till bland annat sjukdomar eller till psykosociala förändringar som pensionering eller en partners död. Äldre kan vara deprimerade utan att se ledsna och nedstämda ut. I stället kan symtomen vara att de tappar intresset för omgivningen, blir irriterade när barnbarnen kommer på besök och slutar bry sig om sådant som tidigare engagerade dem.

Ingen bör hamna i en sådan utsatt position att den enda vägen upplevs vara självmord. Genom att arbeta för en nollvision mot självmord bidrar vi med att förändra tabut. Det krävs långsiktigt arbete för att lyckas. Huddinge och Göteborg är exempel på kommuner där man idag arbetar med införandet av en nollvision.

Syfte

Syftet är att minska antalet självmord i vår kommun genom att införa en nollvision där man kontinuerligt arbetar för att antalet självmord minskar.

Yrkande

Vi yrkar utifrån detta att kommunfullmäktige beslutar:


…………………………………………
Lena Dafgård
Partiledare och
fullmäktigeledamot
Sorundanet Nynäshamns kommunparti
…………………………………………
Per Ranch
Fullmäktigeledamot
Sorundanet Nynäshamns kommunparti


1 https://mind.se/
2 http://ki.se/nasp/start