Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
Placeholder

Västerby 2017-12-09

Vi vill att Stora Vika blir den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla!

Vår vision 2050

Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti vill utveckla hela vår kommun varsamt. Vi tror på småskalig, spridd och "lågmäld" bebyggelse som placeras i samklang med de natur- och kulturvärden som kännetecknar vår kommun. Vår vision för år 2050 är drygt 40 000 invånare i hela vår kommun. Det innebär ca 12 000 nya invånare och ca 5 000 nya bostäder.

Vi vill att en del av vår kommuns nya invånare väljer att bosätta sig i Stora Vika. Fler och fler kommer också bosätta sig i fritidshus på Lisö. Stora Vika kan spela en viktig roll för kommunal service som förskola, skola och omsorg. Med vilja, engagemang och handlingskraft finns stora möjligheter till en positiv utveckling i Stora Vika. Enligt kommunallagen ska alla invånare ha tillgång till likvärdig service. För en positiv utveckling av Stora Vika måste vår kommun arbeta målinriktat, kontinuerligt och långsiktigt enligt:

  1. Vision
  2. Strategi
  3. Handlingsplan
  4. Genomförande
  5. Uppföljning

 

Vi föreslår bland annat följande utveckling av Stora Vika:

 

Stora Vika varsamt!

Medborgardialog - Vi vill att vår kommun lyssnar mer på Dig som bor i Stora Vika! Bjud in de boende till en medborgardialog om framtiden. Följ upp planprogrammet från 2015..... läs mer

 

Stora Vika idrottshall

Renovera idrottshallen Vi vill att idrottshallens duschar och omklädningsrum renoveras samt att en separat entré eventuellt byggs. Då kan idrottshallen användas av barn, ungdomar och vuxna. Om idrottshallen kan användas, ökar möjligheterna till att skolan ska kunna öppna.

 

Stora Vika busshållplats

Gör iordning busshållplats vid Marstaplan - Vi vill att vår kommun aktivt samarbetar med SL och Trafikverket för att öka tillgänglighet, bekvämlighet och säkerhet för resenärerna. Hållplatsen bör få ordentligt utrymme för på och avstigning samt ett väderskydd.

 

Stora Vika skola

Busslinje Stora Vika - Ösmo - Samverka med SL och lokala aktörer för busstrafik mellan Stora Vika och Ösmo och anpassning av tidtabeller. Vår kommun kan även undersöka att ge en entreprenör i uppdrag att köra vissa turer till och från Stora Vika, t.ex. till Ösmo. Det har man gjort i andra kommuner för att öka attraktionskraften för en ort och underlätta för kommuninvånarna. Det minskar bilberoendet och är bra för miljön. (En busslinje mellan Stora Vika och Ösmo var ett av de mest utmärkande resultaten från den resvaneundersökning vi genomförde 2007.)

Artikel i Nynäshamnsposten - Dålig kollektivtrafik från Stora Vika – Sorundanet föreslår ny busslinje till Ösmo läs mer

 

Parkeringsplatser

Vi vill se över parkeringsbehovet – alla måste få plats. När Stora Vika planerades och byggdes arbetade de flesta i Stora Vika. Nuförtiden är bilen ett måste och många hushåll har två bilar.

 

Kommunala arbetsplatser

Vi vill undersöka möjligheten att flytta viss kommunal administration till Stora Vika.

 

Stora Vika kalkbrott

Kalkbrottet - Vi vill bevara kalkbrottet och utveckla närområdet varsamt. Denna unika miljö med stora skönhets- och naturvärden har alla förutsättningar att bli en av de största turistattraktionerna i vår kommun.

 

Stora Vika skola

Öppna Vika skola - Vi vill undersöka möjligheterna att öppna Vika skola. Många bostäder, framförallt villor, byggs nu i Sorunda, t.ex. Valsta, Norr Enby, Hoxla och Gudby. Det är redan om plats för eleverna i Kyrkskolan och Sunnerbyskolan - Vika skola behövs!

 

Nya hyresrätter och äldreboende

Vi vill undersöka efterfrågan på hyresrätt och äldreboende och bygga varsamt för framtiden!

 

Utveckla Stora Vika varsamt!

Miljöinventering - De senaste somrarna har det varit tydligt att Stora Vika och kalkbrottet lockar turister från hela Stockholm. Dock har samhället och dess omgivningar varit utsatta för omfattande miljöpåverkan från flera olika verksamheter under lång tid. Därför vill vi genomföra en miljöinventering för att ge möjligheter till en varsam, positiv utveckling... läs mer

 

Läs vårt landsbygdsprogram!

Läs vårt Lands­bygds­program! - Bor Du i en mindre ort? På lands­bygden? Eller både och? Förmodligen använder Du olika ord beroende på situation och vem Du talar med. Spelar det någon roll? Bor Du i Stora Vika så säger Du förmodligen att Du bor på landet. Även om Du bor i en ort så bor Du på landsbygden... läs mer