Vår symbol är en solros! Utveckla Stora Vika varsamt!

Vi vill att Stora Vika blir den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla!

Vår vision 2050
Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti vill utveckla hela vår kommun varsamt. Vi tror på småskalig, spridd och "lågmäld" bebyggelse som placeras i samklang med de natur- och kulturvärden som kännetecknar vår kommun. Vår vision för år 2050 är drygt 40 000 invånare i vår kommun. Det innebär ca 12 000 fler invånare och grovt räknat 5 000 nya bostäder.

Stora Vika kalkbrott

Med vilja, engagemang och handingskraft finns stora möjligheter till positiv utveckling i Stora Vika. Enligt kommunallagen ska alla invånare ha tillgång till likvärdig service. För en positiv utveckling av Stora Vika måste vår kommun arbeta parallellt med fyra grundläggande aktiviteter som berör invånare, företag och kommun:

Stora Vika vision, strategi, handlingsplan och...

Vi föreslår följande utveckling av Stora Vika:

Medborgardialog
Bjud in de boende till en medborgardialog om framtiden.

Renovera idrottshallen
Renovera idrottshallens duschar, omklädningsrum och bygg eventuellt en separat entré så att den kan användas av barn, ungdomar och vuxna.

Övergångsställe vid busshållplats
Vår kommun bör ta kontakt med Trafikverket för att ordna ett övergångsställe till bussen. Det är farligt att det inte finns ett övergångsställe när barn och ungdomar måste korsa den trafikerade vägen.

Väderskydd vid upphämtningsplats
I och med att Vika skola är stängd, måste alla barn och ungdomar bussas till andra skolor, t.ex. till Kyrkskolan och Sunnerbyskolan. Därför behöver vår kommun bygga ett väderskydd vid upphämtningsplatsen. (Detta förslag är nu genomfört efter att en invånare tipsat vår kommun om att eleverna på gymnasiets byggprogram kunde hjälpa till.)

Busslinje Stora Vika - Ösmo
Samverka med SL och lokala aktörer för busstrafik mellan Stora Vika och Ösmo och anpassning av tidtabeller. Vår kommun kan även undersöka att ge en entreprenör i uppdrag att köra vissa turer till och från Stora Vika, t.ex. till Ösmo. Det har man gjort i andra kommuner för att öka attraktionskraften för en ort och underlätta för kommuninvånarna. Det minskar bilberoendet och är bra för miljön. (En busslinje mellan Stora Vika och Ösmo var ett av de mest utmärkande resultaten från den resvaneundersökning vi genomförde 2007.)

Parkeringsplatser
Se över parkeringsbehovet – alla måste få plats. När Stora Vika planerades och byggdes arbetade de flesta i Stora Vika. Nuförtiden är bilen ett måste och många hushåll har två bilar.

Kommunala arbetsplatser
Utred möjligheten att flytta viss kommunal administration till Stora Vika.

Stora Vika skola

Kalkbrottet
Bevara kalkbrottet och utveckla miljön runt kalkbrottet varsamt. Denna unika miljö med unika skönhets- och naturvärden skulle kunna bli en av de största attraktionerna i kommunen.

Miljöinventering
Genomför en miljöinventering för att ge möjligheter till en varsam, positiv utveckling.

Öppna skolan
Många bostäder, fr.a. villor, byggs nu i Sorunda, t.ex. Valsta, Norr Enby, Hoxla och Gudby. Ganska snart kommer det inte finnas plats för alla elever i Kyrkskolan och Sunnerbyskolan. Därför bör man utreda om man inte kan öppna Vika skola igen. Om idrottshallen kan användas, ökar möjligheterna till att skolan ska kunna öppna.

Nya hyresrätter och äldreboende
Inventera efterfrågan på hyresrätt och äldreboende. Bygg varsamt för framtiden!

Läs vårt Landsbygdsprogram 2.2!
Bor Du i en mindre ort? På landsbygden? Eller både och?

Läs vårt landsbygdsprogram!