Sorundanets symbol är en solros!

Västerby 2017-12-09

Utveckla Stora Vika varsamt!

Vi vill att Stora Vika blir den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla!

Vår vision 2050

Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti vill utveckla hela vår kommun varsamt. Vi tror på småskalig, spridd och "lågmäld" bebyggelse som placeras i samklang med de natur- och kulturvärden som kännetecknar vår kommun. Vår vision för år 2050 är drygt 40 000 invånare i vår kommun. Det innebär ca 12 000 fler invånare och grovt räknat 5 000 nya bostäder.

Med vilja, engagemang och handingskraft finns stora möjligheter till positiv utveckling i Stora Vika. Enligt kommunallagen ska alla invånare ha tillgång till likvärdig service. För en positiv utveckling av Stora Vika måste vår kommun arbeta parallellt med fyra grundläggande aktiviteter som berör invånare, företag och kommun:

Stora Vika vision, strategi, handlingsplan och...

Vi föreslår följande utveckling av Stora Vika:

 

Medborgardialog

Vi vill att vår kommun lyssnar mer på invånarna! Bjud in de boende till en medborgardialog om framtiden.

 

Stora Vika idrottshall

Renovera idrottshallen

Renovera idrottshallens duschar, omklädningsrum och bygg eventuellt en separat entré så att den kan användas av barn, ungdomar och vuxna.

 

Stora Vika busshållplats

Gör iordning busshållplats vid Marstaplan

Vi vill att vår kommun aktivt samarbetar med SL och Trafikverket för att öka tillgänglighet, bekvämlighet och säkerhet för resenärerna. Hållplatsen bör få ordentligt utrymme för på och avstigning samt ett väderskydd.

 

Väderskydd vid upphämtningsplats

I och med att Vika skola är stängd, måste alla barn och ungdomar bussas till andra skolor, t.ex. till Kyrkskolan och Sunnerbyskolan. Därför behöver vår kommun bygga ett väderskydd vid upphämtningsplatsen. (Detta förslag är nu genomfört efter att en invånare tipsat vår kommun om att eleverna på gymnasiets byggprogram kunde hjälpa till.)

 

Stora Vika skola

Busslinje Stora Vika - Ösmo

Samverka med SL och lokala aktörer för busstrafik mellan Stora Vika och Ösmo och anpassning av tidtabeller. Vår kommun kan även undersöka att ge en entreprenör i uppdrag att köra vissa turer till och från Stora Vika, t.ex. till Ösmo. Det har man gjort i andra kommuner för att öka attraktionskraften för en ort och underlätta för kommuninvånarna. Det minskar bilberoendet och är bra för miljön. (En busslinje mellan Stora Vika och Ösmo var ett av de mest utmärkande resultaten från den resvaneundersökning vi genomförde 2007.) Artikel i Nynäshamnsposten: Dålig kollektivtrafik från Stora Vika – Sorundanet föreslår ny busslinje till Ösmo >

 

Parkeringsplatser

Se över parkeringsbehovet – alla måste få plats. När Stora Vika planerades och byggdes arbetade de flesta i Stora Vika. Nuförtiden är bilen ett måste och många hushåll har två bilar.

 

Kommunala arbetsplatser

Utred möjligheten att flytta viss kommunal administration till Stora Vika.

 

Stora Vika kalkbrott

Kalkbrottet

Bevara kalkbrottet och utveckla miljön runt kalkbrottet varsamt. Denna unika miljö med unika skönhets- och naturvärden skulle kunna bli en av de största attraktionerna i kommunen.

 

Miljöinventering

Genomför en miljöinventering för att ge möjligheter till en varsam, positiv utveckling.

 

Stora Vika skola

Öppna Vika skola

Många bostäder, framförallt villor, byggs nu i Sorunda, t.ex. Valsta, Norr Enby, Hoxla och Gudby. Ganska snart kommer det inte finnas plats för alla elever i Kyrkskolan och Sunnerbyskolan. Därför bör man utreda om man inte kan öppna Vika skola igen. Om idrottshallen kan användas, ökar möjligheterna till att skolan ska kunna öppna.

 

Nya hyresrätter och äldreboende

Inventera efterfrågan på hyresrätt och äldreboende. Bygg varsamt för framtiden!

 

Läs vårt Landsbygdsprogram 2.2!

Bor Du i en mindre ort? På landsbygden? Eller både och?

Läs vårt landsbygdsprogram!