Svar på frågor om den stängda idrottshallen i Stora Vika - sida 1 Svar på frågor om den stängda idrottshallen i Stora Vika - sida 2 Svar på frågor om den stängda idrottshallen i Stora Vika - sida 3 Svar på frågor om den stängda idrottshallen i Stora Vika - sida 4