Logo banner!

Västerby 2017-11-18

Logo banner!

Resultat från undersökningen presenteras

Undersökningen om förslag om ny stad i Segersäng är klar.

Bakgrund

Med anledning av förslaget om ny stad i Segersäng, utförde Sorundanet Nynäshamns kommunparti en undersökning; "Vi frågar Dig om förslaget om ny stad i Segersäng".

Vi har nu gjort en preliminär sammanställning av resultatet som presenteras nedan. Sammanlagt fick vi in ca 700 svar.

Svaren är en mycket viktig del för hur vi ställer oss till förslaget om ny stad i Segersäng. Vi tackar alla som hjälpt oss genom att ta sig tid att svara. Om Du hittar ett fel eller har ett förbättringsförslag; kontakta oss på infomaster(at)sorundanet.se!

1 - Vad tycker Du om förslaget om en ny stad i Segersäng?

Bild 1

2 - Hur vill Du att Segersäng ska utvecklas?

Bild 2

3 - Hur mycket bostäder tycker Du ska byggas i Segersäng?

Bild 3

4 - Vilken typ av bostäder vill Du ha i Segersäng?

Bild 4

5 - Vilka konsekvenser tror Du att så många nya invånare och godstransporter till och från Norvik skulle ha för pendeltåg, vägtrafik m.m.?

Bild 5

6 - Anser Du att Du har fått tillräckligt information om vilka konsekvenser en utbyggnad av Segersäng med 25 000 invånare får för vår kommun?

Bild 6

7 - Om Segersäng byggs ut med 25 000 invånare, tror Du då att vår kommuns kommersiella och administrativa centrum flyttar dit?

Bild 7

8 - Hur mycket betyder frågan om Segersängs utveckling för hur Du kommer att rösta i kommunalvalet 2018?

Bild 8

9 - Var bor Du?

Bild 9

10 - Varför flyttade Du till Segersäng?

Bild 10

11 - Finns det någon service Du saknar i Segersäng?

Bild 11

12 - Om det byggs 10 000 nya bostäder i Segersäng, vad skulle Du göra?

Bild 12


Kommentarer


"Tack för att ni bevakar detta"


"En småskalig utbyggnad av Segersäng är rimlig men en massiv utbyggnad orimlig. Kommunen har inte gjort en konsekvensanalys av projektet och presenterat konsekvenser avseende ekonomiska åtaganden, påverkan på kollektivtrafik, vägnät, kommunal service m.m. Det är därför orimligt att skriva ett avtal med regeringen innan analysen presenterats för medborgarna. En så stor fråga bör behandlas i en folkomröstning."


"Vi har gjort ett aktivt val att flytta till och bo i Segersäng, ett aktivt val att bo 2 mil från närmsta affär, att skjutsa våra barn, att få höra syrsorna o se stjärnorna på kvällen, få höra tystnaden! Vi har valt att flytta från stadsdelar, storstad och stress till detta underbara lugn, som nu kommunen tvingar oss alla dryga 700 hushåll tillbaks till. Fy så dåligt politiker!"


"Bygger man trädgårdsstad kan det rymmas alla boendeformer, småhus, radhus, parhus, mindre flerfamiljshus 2-3 vån, både hyresrätter och bostadsrätter, kan det bli bra även med fler bostäder,. Förbifart Segersäng MÅSTE byggas först, innan man börjar bygga fler bostäder."


"Jag förstår att man måste bygga fler bostäder. Jag är bara starkt motståndare till att bygga en stad. Vi kommer att bo i en arbetsplats i 15-20 år. När man bygger ut Segersäng så önskar jag att man håller sig på andra sidan spåret och låter den befintliga byn vara. Bygg mot Hemfosa där det inte påverkar så många. Förstör inte den fina natur vi har tillgång till! "


"Den planerade utbyggnaden Småa hade tänkt tillsammans med ny väg förbi Segersäng och västerut samt förbättrad service är något många i Segersäng gillade och trodde och tror på, inklusive mig. Det hade varit en lagom lösning."


"Ta hänsyn till familjer som redan bor där. De vore väldigt tråkigt om detta lilla samhälle blev ett nytt getto. Hus, Bostadsrätter med familjekaraktär är att föredra."


"Som kvinna och barn är segersäng en dröm. "


"Segersäng kan byggas ut varsamt men vägar, kommunikationer, skolor o service bör planeras först."


"Uppskattar att bli tillfrågad om mina åsikter. Den här typen av förändringar påverkar oss som bor i området mycket."


"Jag är mycket negativ till en ny stad i den storleken, på den ytan i Segersäng. Jag förstår behovet av fler bostäder i Stockholm, men tror inte på annan utveckling i Segersäng än i form av fler hus, eventuellt par radhus, för att vi inte skall hamna i ett nytt misslyckat miljonprojekt för att tillgodose den akuta bostadsbristen. Nynäshamn är en liten kommun och att kunna möta behovet av den infrastruktur, barnomsorg, skola, hälso skjulvård, bistånd den nya stadsdelen innebär, kan bara borga för ett misslyckande. Vill vi ha nya förorter som tex. Akalla, Tensta, Rinkeby, Vårby. Nej ,det tror jag inte. Planera och låt Segersäng växa i den lantliga stil den hittills gjort så kommer detta gagna alla på alla plan. "


"Tråkigt med uppenbart vinklade frågor som förutsätter att det blir det "värsta" scenariot. Lagom är bäst. "


"2015 initierade kommunen en dialog med oss boende; workshop hölls mellan boende och kommunen. Det var starten för Program Segersäng där ett antal punkter fastslogs för hur vi boende ville se vår närmiljö utvecklas. Därför känns hela idén att göra Segersäng till stad som en befängd idé, storhetsvansinne och en persons dröm ! Hur kunde Segersäng bli en av möjliga städer på Statens lista utan att vi ens fått möjligheten att uttrycka oss innan ? Nu ställs vi inför fullbordat faktum och får hålla tillgodo med ett möte, i Ösmo, efter de möjliga städerna presenteras av staten. Att dessutom säga att vi Segersängsbor är positiva när man inte har frågat ! Vi Segersängsbor har gjort en egen enkät som talar sitt tydliga språk och journalist från SVT har också intervjuat för att sprida en mer nyanserad bild av vad vi verkligen tycker. Många vill se en lagom utveckling, i samklang med natur och befintlig bebyggelse. Fortsätt på den inslagna vägen med småhus. Att klämma in 7000-10000 bostäder på den yta man förespråkar skulle i sak innebära + 50 % sett till bebyggelsen i Tensta. Att säga att det ska vara blandad bebyggelse är befängt då den volymen om 7000 - 10000 inte får plats på angiven yta om det inte är flerbostadshus som byggs och då höga sådana. Staten säger ju också bokstavligen att " the sky is the limit" på hur stora dessa städer kan bli ! "


"Jag bor vid norra sidan av muskan på en häst gård och om det byggs ut med massa hus så är det fler folk som kommer gå i våra hagar och klappa hästarna när vi har skyltar som det tydligt står att man inte får gå in i hagarna eller klappa hästarna"


"Kommunen har en andra centralort, Ösmo, som är ett bättre alternativ att förtäta. Låt de övriga byarna och orterna ha sin gång. De kommer att växa oavsett om vi vill det eller ej."


"Jag vill se en ordentlig konsekvensanalys. Hur ska vägarna byggas ut, parkeringar, skolor, dagis, sjukvård och så vidare? Man kan inte placera människor där det inte finns någonting. Vi som valt att bo lantligt har prioriterat annat, men det håller inte i ett stort samhälle. Många flyttar härifrån när deras barn börjar skolan- eller sätter barnen i en annan skola än de i Ösmo. Hur tänker man kring det? Hur tänker man kring skolpengen- ska den fortsatt vara låg? Resultaten på Nationella prov? "


"Bor i Landfjärden så detta berör mig mycket"


"Blir detta helt klart kommer min familj flytta ifrån området. "


"Låt de boende bestämma,Inte politiker som aldrig satt sin fot på platsen Irl"


"Ett helt vansinnigt förslag. Gå tillbaka till den plan som lades från början för de första områden som byggdes i Segersäng. Var tog skolan, förskola och affären vägen? Trodde politikerna att det bara skulle vara 50+are som flyttade ut, utan barn. Om det överhuvudtaget ska byggas något måste det ske i långsam takt med framförhållning vad gäller skola, fritids och vägar."


"Nu när containerhamnen och roro hamnen är ett faktum så måste man se över resvägarna till E4'an ifrån Nynäshamn. En färja eller bro mellan Rangsta och Mörkö bör ses över. Dubbelspår hela vägen ner till Nynäs. Se över hela 225'an"


"Låt landsbygden vara landsbygd. "


"Inte 25000, utan 7000-10000 inv. (Fakta fel)"


"En lyckad stadsbildning är ett måste."


"Jag har flyttat till segersäng för att inte bo i en stad och pendlar hellre för att få lugnet där mina barn får chansen att växa upp i tryggheten som finns, byggs miljonprogrammet så ser jag ingen mening att bo i en stad så långt från stan. Den här stadsplanen förstör allt för oss, vi har investerat allt i att få chansen att bo här. Kommer rösta i kommunalvalet enbart för denna fråga. Anser att kommunen kör över oss boende totalt! Är så besviken på att Nynäshamn kommun säger på nyheterna att vi boende är positiva när endast 15% av de boende säger att de kommer bo kvar om det byggs 7-10k boenden."


"Vill att det ska bli som i fittja eller någon av orterna i Järva. "


"Glöm inte hyreslägenheter "


"Min största oro är att kanske bli av med mitt hus i och med husets läge direkt vid stationen. Alltså är frågan om ny stadsdel en väldigt viktig fråga för mig eftersom min familj och jag kommer bli oerhört påverkade. Blir det aktuellt med byggplanerna kommer vi behöva flytta"


"Börja bygg!"


"Tycker inte att Nynäshamns kommun idag har en fungerande skolverksanhet och att hanteringen av flyktingfrågan är under all kritik. Kan man inte sköta dessa "små" frågor på ett bättre sätt kan jag inte förstå hur man ska lyckas med att bygga nya städer ned allt vad det innebär."


"Genomförs denna plan känns det som ett fruktansvärt övergrepp mot allt vi strävat efter för att ha flyttat hit - vi blir tvungna, tvingade att flytta härifrån! INGEN POLITIKER har frågat vad vi vill, vi som bor i Segersäng. Såg någonstans att en journalist hade fått nys om denna plan redan i maj i år, men vi som bor här i Segersäng fick reda på detta av en ren slump och hade bara tur som lyckades få reda på detta i tid för det s.k. infomötet som var i vanstaskolans matsal. Även om politikerna säger att de ska lyssna på våra åsikter, känns det mycket tveksamt att de kommer stå för det de säger. Då borde vi fått denna information mycket tidigare. "


"Lantlig miljö med natur och skog att kunna vandra i efter en stressig vecka tas bort för att bygga en stad. Den miljön med gammal skog och natur kommer aldrig komma tillbaka igen.Djur och natur skövlas för att människan ska fram och tjäna pengar. "


"Neder Söderby Segersäng planen är inte ny, fanns på 60-70 talet spännande"


"För dyrt"


"Svaren gäller utbyggnad i hemfosa också!!"


"Jag tycker att både Segersäng och Hemfosa ska behålla den lantliga karaktären medan man kan förtäta Nynäshamn med större byggnader och utöka norr om befintlig bebyggelse."


"Jag är för en utbyggnad av Segersäng och förstår att nya bostäder behövs, men inte den storskaligheten som är i förslaget. Bygger man bort detsdom är speciellt med att bo här och det bara blir en vanlig förort till Stockholm så finns det ingen anledning att välja den då det är så långt ut. Den lantliga karaktären behöver vara kvar för att det ska locka att bo här. "


"Storhetsvansinne av "regimen" 20 år försent Kommer aldrig att genomföras"


"Det saknas en konsekvensanalys av förslaget om stad i Segersäng. -Hur kan kommunledningen teckna ett avtal om exploatering av Segersäng med regeringen utan att ha presenterat en konsekvensanalys för kommuninvånarna och tagit del av deras synpunkter? Detta är en så stor fråga för kommunen att det borde vara föremål för folkomröstning. -Vilka blir de ekonomiska konsekvenserna för kommunen och invånarna? Haninge kommun höll på att gå i konkurs på grund av misslyckade bostadsprojekt på 90-talet."


"bredda segersängsvägen innan folk börjar dö. den är livsfarlig med allt för mycket tung traffik. Om man inte kan ta hand om de som redan bor i kommunen med skolor och service, varför vill man då dubbla antalet invånare i kommunen. Galenskap! "


"Hej! Denna lokalfråga är av yttersta vikt för mig och -helt- avgörande om hur jag kommer att rösta i valen framöver. Vidare undrar jag om ev konsekvensannalys har gjorts om vilken demografi som är intresserade av att bo i en nybyggnation där. Att bygga behöver inte betyda förbättringar, eller ens ekonomisk vinning för kommunen. För att detta ens ska vara en möjlig positiv lösning måste analyser på vilka människor som skulle flytta dit göras, är det personer med jobb som är villiga att pendla, jag har själv bott flera år i Brandbergen där det är betydligt bättre kommunikationer än Segersäng skulle ha ändå är det en betydande del personer som inte arbetar utan lyfter bidrag (inget ont i det men ett konstaterande att om så skulle bli fallet med bara 20 % av boende i dessa nya delar så skulle kommunen nära nog kollapsa). Därav är det av största vikt att se vilken målgruppen för dessa lägenheter skulle vara. Dock om de byggs så flyttar jag med familj, vi ville bo lantligt och detta skulle med största sannolikhet omöjliggöra vårt paradis som vi börjat bygga!"


"Jag anser att vi behöver gröna områden runt Stockholm. Haninge bygger bort sina! Förstår att kommunen behöver skatteintäkter men jag tror att en hel del kostnader kommer att belasta kommunen då det blir alla åldrar med alla behov som flyttar in!"


"Förstår att det råder bostadsbrist och att det finns yra och pendeltåg i segersäng. Största utmaningen är ändock att få många männi skor att flytta hit, det är för långa resor till och från jobb, detta är även orsaken till att många flyttar. Att bygga billiga bostäder drar lågutbildade och låginkomst tagare , vilket inte främjar de befintliga bostäderna. Ett 10 tal vänner som nyligen flyttat tycker att segersäng är mysigt att bo i men de väljer att bo dyrare o h på mindre yta pga restider"


"Ville välja både närlivs och skola. Varför radiobuttons och inte checkboxes/multi select???"


"Vill ha mer info om vilken typ av husbygge det blir hur många bostäder kostnad affärer e. t. c"


"Det är en viktigt fråga och jag tycker att det vore bra med fler bostäder och fler segersängsbor, då kanske vi kan få en egen idrottshall :-) Jag tycker att er enkät är väldigt genomskinlig - ni är inte intresserade av att veta vad vi tycker utan vill bara göra ner förslaget om att bygga fler bostäder. Jag tror inte ens att ni kommer att redovisa svar som är positiva till förslaget."


"Detta klarar in Nynäshamns kommun när dom inte ens kunnat få till gång o cykelbanor i Sorunda på dom 25 år jag bott här i Grödby"


"Vi flyttade hit förra året från Södermalm, där en av orsakerna var för att komma bort ifrån trängsel, storstadsliv, trafik, lägenhetskomplex. Vi ser mycket negativt på att man vill förstöra Segersäng med en massa lägenheter och enorm ökning av boenden i området."


"Hur kan kommunen planera detta så länge och ha samtal med Stockholm utan att meddela invårna i kommunen? Min gissning är att dom vet att det kommer bli ett helvetes motstånd och detta är ett försök att köra över folket."


"Frågan nr5 om påverkan på kommunikation. Kan även drivas till något mycket positivt, t ex påskyndande av dubbelspår och bättre turtäthet. Se möjligheter i utveckling av kommunen i stället för att fokusera på bevarande av en kommun i dvala. Södertörn behöver utvecklas. "


"Hur blir det med påfart från hemfosa ock till motorvägen??"


"Att skapa ett nytt utanförskapsområde inom Nynäshamns kommun känns oerhört skrämmande!"


"Upplevde att frågor & svar i undersökningen inte var neutrala. Speciellt andra frågan med väldigt ledande svarsalternativ om hur man ska tycka. "


"Fler bostäder behövs men då får man också se till att allt annat runt om kring fungera som tex lokaltrafik och vägar."


"Alla dessa nya satellitstäder kommer att öka polariseringen och utanförskapet i samhället. Därför att endast en mindre procent kommer att kunna försörja sig själv, det ser vi i Sveriges förorter, och i andra europeiska städer där redan 4 och 5 generationen lever i utanförskap. "


"Väldigt osäker hur jag ställer mig i den här frågan. Vill helst ha det som det är nu men antar att det kan medföra något bra i att bli några fler hushåll här. Försiktigt positiv OM det byggs på västra sidan av järnvägen och låter vår by med omgivande natur vara ifred. Jag tycker 1000 nya bostäder vore mycket nog så tanken på upp till 10 000 är chockerande och verkar faktiskt orimligt. I bästa av världar byggs husen i samma lantliga modell som nu vilket skulle bibehålla Segersäng som unikt charmig och tilltalande by/stad. Jag tror på allvar att den imagen är ett vinnande koncept. "


"Jag hoppas att detaljplanen kommer att ändras och den här utbyggnationen minskar rejält. Politikerna måste lyssna till oss som faktiskt bor häromkring och vi har flyttat ut på landet av en anledning. Utveckling och nya bostäder är ett måste och positivt men det kan inte överdrivas på det hör sättet som finns på förslag nu. "


"Migration och ordning är en större fråga."


"Tycker att segersäng ska byggas ut men att man följer samma tråd och tar vara på det lantliga med villor kanske radhus och kedjehus och ev låga lägenhetsbyggnader som passar in i naturen. Sedan att man inte bygger mer än för 3000- 5000 bostäder så att vår kommun klarar av trycket."


"Jag är så arg och ledsen över detta! Vill man bo i storstan flyttar man väl dit inte flyttar storstan till landet. :("


"Mer positiv än negativ i dagsläget; byggs detta som en helt ny typ av stad med hållbarhet och miljö i fokus kan det bli bra. Men utbyggnaden bör ske under minst 10-15 år så saker inte stressas fram utan får passas in i det befintliga på ett organiskt sätt."


"Tycker att de som bor i Segersäng/Hemfosa ska yttra sig i första hand. Men, i sig tycker jag det är positivt förutsatt att infrastruktur också uppgraderas (vård skola och omsorg, och inte minst kommunikationer) "


"Vad händer med ösmo, sorunda och stora vika? Vi hamnar redan nu långt bak i prioriteringarna."


"Vår familjs framtid är hotad upplever vi. Det här galna förslaget är inte varför vi flyttade hit och inte varför Segersäng by byggdes från början. Vi känner att vi har blivit lurade av storhetsvansinniga lokalpolitiker......"


"Bygg en motorvägsutfart från hemfosa till väg 73, istället för ny stadsdel. "


"Jag är extremt irriterad och upprörd över att Nynäshamns styrande politiker (läs ****** *******) på bästa sändningstid får stå oemotsagd i SVT-inslag och dessutom framföra en helt felaktig bild om att ”dom som bor i Segersäng” är positiva till planerna. "


"Det är bättre att större delen av Segerängs projektet hamnar runt centrala Nynäshamn för att på så sätt öka den kommersiella handeln och på så sätt förhoppning utöka handel så att pengarna stannar kvar i kommunen. Hemfosa har ju nackdelen med förbindelser till 73:an men det kanske ska bli nya anslutningar. En del av Segersängsplanen kan planeras in i Segersäng så att den unika mijön där får vara kvar. "


"Väldigt spännande o mycket positivt för Södertörn"


"På frågan " varför flyttade du till Segersäng" hade jag gärna velat kunna kryssa i alla alt."


"Jag har inga problem med att vår kommun blir större. Men vi måste göra det med en röd tråd. Idag så har vi inte kunskap, pengar eller förståelse för att ta hand om det vi har. Vi har mögliga förskolor inget riktigt centrum...listan går göra lång...vi borde marknadsesföra oss som en kommun med 4 områden nynäshamn för stads människan, Ösmo för familjen, Torö för den som har lite mer pengar och vill bo nära vattnet och sounda för lantligheten..."


"Tycker nog att det behövs nya bostäder men varför klumpa ihop dom på ett ställe .En fundering, när jag bestämde mig för att varva ner och bo lite lantligt varför accepterar politiker inte DEN viljan, alla vill inte ha sjukhus skola och vårdcentral mitt över gatan! "


"Känner mig jätte nedslagen och orolig över hur d kommer bli känner att mitt liv har vänts upp å ner. Och att jag inte kommer ha nått val utan kommer få flytta och få de vi får för huset vilket kan bli förlust. Så hela vårt liv påverkad på alla sätt."


"Byggs detta har ni förstört vår bygd för all framtid. Vi som bor här har flyttat hit pga den lantliga miljön. Hade vi velat bo i en förort hade vi inte flyttat hit. Kommer aldrig acceptera detta idiotförslag! "


"Vår familj köpte hus i Segersäng för att bli gamla där. Om denna ide blir verklighet så får vi tänka om och flytta någon annanstans. OBS inte Nynäshamn!! Hur kan politikerna i Nynäshamn så totalt strunta i att de förstör våra (väljarnas) liv?"


"Kommunen behöver fokusera på att lösa de problem som redan finns, inta skapa nya."


"Tråkigt att våra lokala politiker har så svårt att lyssna på vad medborgarna önskar."


"Risker finns för ett socioekonomiskt område. Otryggheten kan öka, större risk för kriminalitet. "


"Blir ett getto om det byggs"


"Förtäta närmare Nynäshamns stad istället. Gör i ordning hamnområdet med promenadstråk o.s.v. Satsa på skolor och omsorg!"


"Jag anser att utveckligen av detaljplan och bebyggelse måste innehålla proportion. Det finns stora problem med service i kommunen idag inom ex. Förskola, lokalvård. Hur ska man klara av att försörja "ett till Nynäshamn? ""


"Tragiskt av kommunen att göra så här. Vems ärenden går man? Inte Nynäshamns invånares i alla fall."


"Känner mig berörd eftersom jag bor i Landfjärden. Vill gärna höra mer från våra olika politiska partier."


"Känner mig berörd eftersom jag bor i Landfjärden. Vill gärna höra mer från våra olika politiska partier."


"Södertälje vägen och järnvägsspår måste åtgärdas snarast."


"Detta är ett verklighetsfrånvänt förslag. Så många människor på så liten yta innebär att man måste bygga på höjden. Höghus= kraftigt ökade sociala problem enligt känd forskning. Vips så har vi ett ytterligare utanförskapsområde. 🤒"


"Galna politiker med storhetsvansinne i kommunen som vill förstöra livet för de människor som de borde lyssna på istället - väljarna."


"Bygg inte nya hus precis intill de befintliga Småahusen i nuvarande Segersäng by. Vi har flyttat hit för att ha skogen som granne. Det vore ett svek att bygga nya hus precis intill nuvarande hus. Bygg gärna utefter tågspåret och i ”nya” områden, t.ex. på andra sidan om Segersäng station. Nybyggnation där medför positiv utveckling för nuvarande Segersäng, med möjlighet till närbutik, skola, bättre väg förbi Segersäng by m.m."


"Om bygget blir av, så kommer det bli ett invandrargetto och vara bidragsberoende. Stackars oss fy faan."


"Jag tycker det är oerhört respektlöst om ni sätter igång byggandet av nya miljonprogram utan att låtit oss som bor runt dem vara med och bestämma och även kanske rösta om vi vill ha det."


"Nynäshamns kommun präglas av bristen på demokrati och för mycket demagogi. Segersängsborna har pumpat in skattepengar och behandlas som oviktiga."


"Om förslaget med nya bostäder blir verklighet hoppas jag att det blir i mindre skala än 10000. Fördelen med en ny stadsdel är att fler butiker och service kommer att skapas närmare oss som bor i området."


"Vanskött kommun som behöver satsa på basala behov som bl.a. vård, skola och omsorg innan man ens funderar på megaprojekt som det här"


"Bygg i t.ex. hamnen istället."


"Bygg i Nynäs istället"


"Vi var självbyggare i segersäng, och har bott här sen 2006, jag jobbar i stan, och vill ha lugn o ro, när jag kommer hem- Jag tror på utveckling, men inte här, Vi vill inte förstöra våran idyll, med nya hus, lägenheter, och risk för kriminalitet- Så vi säger nej till detta bygge."


"Helt galet förslag. Vi pratar totalt uppåt 22000 bostäder med det som ska byggas i Hemfosa. Ca 55000 personer!!!! Bygg mer i Nynäshamns stad istället."


"Det kommer krävas en enorm upprustning/utbyggnad av vägnätet, järnvägen för att ta hand om en sån mängd nya invånare. "


"Jag är framförallt rädd för att Segersäng och Hemfosa skulle kunna utvecklas till områden liknande Norsborg, Fittja, Jordbro etc. Eftersom att man ska bygga en helt ny stad under såpass kort tid. Sedan tror jag inte heller att Nynäshamns kommun skulle kunna klara av en dubblering av sin befolkning på 15-20 år. Speciellt eftersom att jag redan tycker att kommunen på många plan är dysfunktionell."


"Gör en ny väg med tunnel ,som avlastar 225 ,ju med nya hamnen.väldigt mycket tradare o bilar redan. Passa på o bygg nya tåg spår brevid nya vägen för transport söderut i Sverige.infra för nya hamnen."


"Förtätning borde ske där det redan finns mer folk än i Segersäng. Naturligtvis skall vi inte hämma utvecklingen. Själva idéen med hållbara städer med blandad bebyggelse tror jag på, men man kanske skall börja i de städerna som redan finns Slutligen: Segersäng måste bli större än vad det är idag, för att man skall kunna bygga ut servicenivån med någon affär och kanske en skola. En ny väg behövs genom Segersäng också. Dock tror jag inte lösningen är att bygga så stort"


"Tråkigt att ******* så maktfullkomlig. Han har säkert någon egen vinning i det hela."


"Det skulle vara bättre att Nynäshamn byggs ut så att med tiden Ösmo mer eller mindre är en del av staden Nynäshamn."


"En utbyggnad av södra Södertörn är mycket positiv för oss som redan bor här, bättre kollektivtrafik, service och handel, kanske också fler och bättre skolor, tillväxt är förutsättningen för utveckling"


"Det är ytterst viktigt att Södra Södertörn utvecklas och får en större befolkning så det skapas möjlighet att slippa all vänskapskorruption och nepotism. I små kommuner är all i princip jäviga så vad jag kan förstå är det bara låtsas omröstningar som sker och som hindrar all sund utveckling."


"Viktigt med folklig förankring om ett sånt irreversibelt megaprojekt ska genomföras!"


"Jag tror att det kommer att bli ett stort ekonomiskt och socialtproblem för kommuninvånarna, om dessa planer blir verklighet. Dessutom är de första hundratusen nya bostäderna bara en början, då t.ex migrationsverket förespår ett behov av 600.000 bostäder till 2025. Så dessa omr kommer att förtätas efter hand. Om dessa planer blir verklighet kommer jag förmodligen flytta så fort som det är möjligt. Stackars människor som satsas miljoner på ett lantligt boende i smarta hus."


"Folket måste tillfrågas!"


"Satsa i första hand på St Vika sedan Sorunda, Ösmo och Nynäshamn, glöm inte Torö"


"Självklart ska vi bygga ut!Det är bostadsbrist och vi har en pendeltågsstation där som knappt utnyttjas.Sedan tror jag dock inte på 25000 personer.Det låter saftigt men låt säga en tredjedel av det.Det gynnar nog alla.Även de som bor där med förskola,affär mm."


"Utveckla Nynäshamns stad inte skogen!!!!"


"Svårt att beskriva med ord hur grundlurad man känner sig när man flyttar från stan till ett dyrt hus, i ett paradis på landet, och så vill någon förstöra det för en."


"Obehagligt förslag. Att bygga på höjden blir ofrånkomligt om så många ska få plats. Då visar forskningen och erfarenheten att de sociala problemen tenderar att öka dramatiskt och ansamlas. Välkommen till nya miljonprogrammet!"


"Vi bor i landet för att bo på landet. vi jobbar inne i stan för att vi jobben finns i stan och det är lugnt på landet. Då ska vi inte flytta stressen till de stället man kan ta de lugnt på."


"Bedömer hela frågan som ett typiskt PR trick för att vinna nästa val för sossarna. Vill visa handlingskraft. När har en sådan här fråga fattats på en vecka. ? Vilken byggare vill. Bygga hyresbostäder här i segersäng när hemfosa och Haninge har en helt annan attraktionskraft och närhet till Stockholm. Dessutom har vi hört att den utlovade vägen genom segersäng som skulle dras norr om segersäng och var ett krav från småa för att bygga västra segersäng, vill kommunen att småa ska bekosta. Småa vägrar vilket man kan förstå. Detta projekterades för 5 år sedan. Det verkar nu ha gått i stå. Så går det till i Nynäshamn. Ingen satsning alls. Varför ska vi tro på det här ????"


"Kommunen har haft ett informationsmöte om framtidens Segersäng. Inbjudan till denna information sattes upp på Ösmo sidan av Segersäng och den fanns på SegersängsBy-s hemsida (också Ösmo sidan). Har frågat ungefär 10 personer på västra sidan av Segersäng om de kände till mötet i förväg. Endast två kände till det."


"Informationen för oss som bor kring Grödby har varit totalt obefintlig. Vi har idag problem med trafiksäkerhet, buller och vibrationer från Segersängsvägen. Inte ett ord har nämnts kring hur vi kommer påverkas och vilka åtgärder som ska vidtas kring Grödby. Fokus verkar ligga på vad de boende i Segersäng anser och problemen med vägen där. Argument som hörts är att landsbygden kommer utvecklas iom den nya staden och vi kommer få bättre service. Jag flyttade inte hit för 20 år sedan för att ha service som i en stad. Jag vill bo på landet av en anledning. Lite folk och naturen."


"Segersäng är byggt i lantlig miljö nära naturen , den känslan försvinner helt om dessa planer går igenom, hoppas att ni kan jobba för ett NEJ till utbyggnad av Segersäng by"


"Bra initiativ att vi får lägga fram våra åsikter o att ni väcker oss så vi reagerar INNAN det är försent! Hopppas ni driver frågan att inte bygga ut våran älskade Segersäng by, det är och ska förbli en by!"


"Varfö"


"Om den nya staden byggs med vett, i lagom takt, inte för stort och med lantlig karaktär ser jag nästan barafördelar. Men med stors förändringar kommer eventuellt stora förbättringar men även risk för stora problem. Min oro är att därför risken att kommunen inte tänker efter före, skyndar för fort eller gör bara som staten vill och har sedan inte orken eller ekonomin att hantera de stora problemen. Mest rädd är jag för kriminalitet och otrygghet."


"Blir så arg. Bygg i Nynäs."


"Fler svarsalternativ var ibland tänkbara, men omöjligt att hantera."


"Att anlägga helt nya städer är enligt expertis förenat med stort risktagande."


"Jag är positiv till förändring, så vi får behålla pendeltåg och får även tätare avgångar. Vi får behålla förskola, kanske få en skola. Kanske ett livs också. Det räcker. Stannar vi där vi är idag så kommer byn kanske dö ut för ingen orkar pendla och kämpa för byn. Å andra sidan så är det mycket som måste ske i Segersäng innan bygget. Ny väg är en stor faktor."


"Jag tror att många som bor här valt området för dess lugn och närhet till naturen. Att politikerna nu vill bygga en stad på landet förstår jag inte tanken med. Låt oss hoppas att det inte blir ett nytt problemområde som Alby, Jordbro, Hallunda och Södertälje. Politikerna har ju totalt misslyckats med dessa områden."


"Det är mycket viktigt att Nynäshamn utvecklas som kommun, därför ska självklart även Segersäng byggas ut, i första hand enligt SMÅAS ursprungsplan väster om byn. Personligen har jag inget emot att förutom småhus, kedjehus & radhus, även bygga vissa flerfamiljsbostäder (både hyres- och bostadsrättslägenheter är ok.) Men absolut inte i den nivå som nu föreslås!!! Det finns flera anledningar till att en utveckling är nödvändig, bland annat innebär ett större antal innevånare i kombination med Norviks hamn att kommunen får bättre påtryckningsmedel avseende förbättrad infrastruktur såsom dubbelspår till Nynäshamn och förbättrade vägar! Dessa frågor hör ihop och är lika viktiga för en hållbar framtid! "


"Hela förslaget verkar totalt ogenomtänkt. Ska man upprepa fiaskot med nya s.k. miljonprogramområden, verkar helt huvudlöst. Ska det byggas ska det ske på naturlig väg, att det finns attraktionskraft och efterfrågan och inte på konstgjord väg enligt detta förslag. Man borde ju rimligtvis undersöka hur vi i närområdet ställer oss inför en sån här idé innan man börja förhandla om avtal osv. Nä jag tycker detta förslag rent ut sagt är skit, jag ger inte mycket för våra styrande varken på kommunal eller statlig nivå."


"Segersäng kan förtätas något, kanske 50 hus inte mer. Vill ha den lantliga känslan kvar och närheten till skogen så att dom inte skövlar bort allt ting. Flyttade till landet för lugn o ro och det avgörande var faktiskt kommunikationer. Har bott här i 30 år o vill inte ha någon stad!"


"Hur kommer Segersängsvägen påverkas av detta? Troligen satsas det på den biten till motorvägen, men trafiken kommer att öka drastiskt genom Grödby m. Omnejd. Negativt för alla boende längs sen sträckan. Man har ju valt att bo på landet av en anledning. Helt fel att använda oexploaterad mark för denna typ av massexploatering. Bättre att förtäta där det redan är en tätort, gör Ösmo till en större och bättre tätort istället för den bortglömda ort den är idag."


"Man blir ju galen på dessa verklighetsfrånvända politiker som pissar oss väljare i ansiktet!!!!"


"Bygg i Nynäs inte i skogen."


"Varför inte börja med att satsa på skola, omsorg, bättre företagsklimat, göra Nynäshamn mer lockande för turister och företagare osv....."


"Jag och min familj flyttade till Segersäng för att vi vill ha en bra och trygg uppväxt för våra barn och närheten till natur. Som det är nu kan vi släppa ut våra barn utan att känna att vi behöver oroa oss trafik eller former av kriminella element. Om staden byggs är jag övertygad om att detta kommer att förändras och den trygghet vi känner för våra barn kommer gå förlorad. Jag vill att man bebygger på det sätt som var planerat med några hundra bostäder. Jag vill självfallet få hit skola, affär och annan service men det ska vara på ett sätt som passar den lantliga miljön. Om jag var tvungen att välja på antingen bygga en ny stadsdel och få all service det innebär eller behålla det som det är och ingen möjlighet till skola och annan service så väljer jag alla dagar att behålla det som det är!!!"


"Vem vill ha ett nytt Södertälje i Segersäng? Politikerna? Knappast de boende i Segersäng i alla fall. Den som gillar hyresrätter, skottlossning, personrån och allmän otrygghet kan ju med fördel flytta till Södertälje, Alby eller Botkyrka. Varför förstöra Segersäng? "


"200 fler hus känns helt ok men valde 1000 för det trots allt kanske måste till mer utveckling så inte pendeltågsstationen och dagis läggs. Viktigt för mig att bebyggelsen sker på västra sidan stationen och låter Segersäng by vara intakt och behålla sin härliga bykänsla. Hoppas arkitekterna värdesätter den lantliga och traditionella husmodellen som är så uppskattad och låter naturen på en viktig roll i stadsbilden. Det skulle göra den lilla staden tilltalande och unik. 10 000 fler hus känns fullkomligt befängt stort. "


"5. Vore bra att se vad ett förslag till en detaljplan kan innhålla! Det är välkommet med en utveckling i Segersäng, t.ex västra segersäng i närtid och ännu mer allt eftersom det finns underlag. Det är förstås välkommet om infrastrukturen kommer på plats innan i stället för det extra kaos som kan uppstå om det görs i efterhand. "


"Jag blir väldigt ledsen att höra att de vill förstöra vår fina by och, som det känns, våra liv."


"Min familj flyttar om förslaget går igenom. (Förmodligen lämnar vi då Nynäshamn för gott). Vi trivs otroligt bra och tycker att det är underbart som det är i Segersäng. Kommunen styrs inte på något bra sätt däremot."


"Lägg ner planerna på att bygga ut i Segersäng ! Låt det fortsätta att vara den fridfulla idyll det är idag !!!"


"Man undrar ju hur kommunpolitikerna med ******* i spetsen tänker när det är så mycket i vår kommun som behöver förbättras där man kan lägga pengarna istället. Skolan är i fritt fall t.ex. Det finns en mängd områden i Nynäshamns stad där man kan bygga mycket. Vill man att Nynäshamn ska bli en spökstad eller vill ******* göra någon nationell karriär kanske? För Nynäshamnsborna är inte hans högsta prioritet helt klart. Varför förstöra en by som bevisligen har genererat enorma skatteintäkter utan att få något nämnvärt tillbaka? Som att skjuta hönan som värper guldägg."


"Vilket pissförslag"


"För mig känns det helt orimlig att bygga 10 000 nya bostäder i Segersäng. Det var inte därför jag flyttade dit. Småa/kommunen lockade oss ”stadsbor” till en lantlig miljö. Inte rent spel att då 10 År senare planera denna stad. "