Informationsblad rörande möte om utveckling av mark runt Segersäng samt utbyggnad av infrastruktur