Sorundanet Nynäshamns kommunparti - vår symbol är en solros - en ros utan taggar!
Nynäshamns kommunhus

Västerby 2017-11-13

Vi utmanar staden som norm!

Är staden det eftersträvansvärda och står staden för det hållbara och goda livet?

Jag måste erkänna att när visionen om "stad" i Segersäng dök upp blev jag chockad. Det enda ord jag kunde finna var “bisarr”. Nu har jag tänkt igenom visionen och kommit fram till att den är entydig. Om vi bortser från realism och sanningshalt i vissa påståenden, både när det gäller fakta om vår kommun och resonemang om hållbarhet, så kan vi konstatera att visionen som presenteras skiljer sig från den dröm som många invånare i vår kommun har. Visioner och drömmar är viktiga eftersom de bildar grunden för vart vi vill i framtiden. Drömmar kan inte avfärdas som naiva och verklighetsfrånvända; tänk bara på Martin Luther Kings ikoniska tal från 1963; “I Have a Dream”1 - ett tal som förändrade världen.

Med visionen om Segersängs stad så visar vår kommunledning tydligt att drömmen är stad och inte land. Man visar tydligt att man utgår från en “urban norm” där staden är normen, staden är det eftersträvansvärda och staden står för det hållbara och goda livet. För att citera några modiga tänkare som vågar tänka nytt2 ; “Satsningar på landsbygden anses tämligen oviktiga. Allt är (diskursivt) större och helt enkelt bättre i städerna och urbaniseringen framställs oemotsagt som en positiv process. Landsbygdens avvikelse från normen talar man om som ett handikapp som ska avhjälpas med närheten till staden. Landsbygdens människor görs ansvariga för platsens problem, medan stadens människor är nyckeln till platsens framgång.”3

För den som vill veta mer om hur den urbana normen utmanas och om de nya trenderna som t.ex rurbanisering4 så rekommenderar jag att läsa referenserna i fotnoten. Vissa texter kan uppfattas som flummiga, utmanande och teoretiserande - men tål att läsas och tänka igenom!

Sammanfattningsvis konstaterar jag att vår kommunledning har en dröm och att många kommuninvånarna har en helt annan dröm. Så kan det inte fortgå. Vi måste få en samsyn för att vår kommun ska utvecklas positivt i framtiden. Regel ett i ledarskap; peka ut ett realistiskt mål som alla kan sluta upp kring! Regel två; exekvera! Det är det enda sättet för positiv utveckling för alla i hela vår kommun.

Per Ranch
Fullmäktigeledamot
Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Intressanta länkar

Ett urbant tolkningsföreträde?
En studie av hur landsbygd skapas i nationell policy.
Malin Rönnblom, Umeå centrum för genusstudier, Umeå universitet 2014

Den urbana normen
En intersektionell diskursanalys av planeringens föreställningar om stad och landsbygd i Skåne, Lund och Östra Göinge.
Therese Svensson, Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi, Lunds universitet 2015


1 I Have a Dream
2 Härifrån nu
3 Krossa den urbana normen!
4 Rurbanisering