Logo banner!

Västerby 2017-10-24

Fordonsmätning vid Sorunda Kyrkskola

Hela mätningen som PDF-fil kan hämtas genom att klicka på ikonen längst ned.

Fordonsmätningen utfördes från 2017-10-11 kl. 14.30 till 2017-10-18 kl. 14.30. Fordonsmätaren monterades öster om busshållplatsen mellan kyrka och skolan, se nedan bild.

Bild mätplats

Bild mätplats

Tabell

Resultat av mätningen redovisas ovan.
Va=medelhastighet, V85= 85% av fordonen kör upp till denna hastighet & Vmax=maxhastighet.

Utrustning som har använts vid mätningen är Sierzega SR4, mäteknik är radar.
Fordonsmätaren har monterats av Lars Setterqvist Skyltar & Märken AB

Följande diagram bifogas:
Va, V85 & Vmax över dygn.
Va, V85 & Vmax över mätperiod
Antal fordon vs hastighet
Antal fordon över dygn
Antal fordon över mätperiod
Antal fordon/kategori per veckodagSorundanet Nynäshamns kommunparti

Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708 - 92 17 50, kontakt@sorundanet.se

Vi finns i kommunfullmäktige sedan 2006, har en humanistisk grundsyn och värnar demokratin. Med en öppen och ödmjuk dialog vill vi utveckla hela vår kommun till den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla. Läs mer om oss på www.sorundanet.se.

Läs dokumentet som PDF