Logo banner!
Sorundanet SAOL

Nynäshamnsposten
np.insant@nhp.se

Västerby 2017-10-23

Replik på insändare "Kommunens satsningar i Sorunda är många"

I en insändare i Nynäshamnsposten den 4 oktober skriver Liberalen Bo Persson “Under de år jag har bott i Sunnerby har jag sett en hel del kommunala satsningar i Sorunda”.

Det är intressant att fundera på vad ett ord betyder. Enligt Svenska Akademins Ordlista, SAOL, betyder ordet “satsa” bl.a. “anstränger sig till det yttersta”. Jag anser inte att vår kommun anstränger sig till det yttersta utan bara gör det som lagen kräver. Anpassning av skola och äldreomsorg för att uppfylla lagens krav är inte att “satsa”. Detsamma gäller idrottshallen som är ett krav för att bedriva skola. Så vilka “satsningar” har gjorts? Liberalerna nämner en kilometer gång- och cykelväg, en konstgräsplan och en upprustad badplats. Jag är inte imponerad av vad som skett under mer än 40 år sedan kommunsammanslagningen 1974!

Liberalerna glömmer också bort att nämna att man varit med om att lägga ned två skolor i Sorunda; Stora Vika och Fagervik. Även fritidsverksamheten är nedlagd sedan länge. Att Sunnerbyskolan saknar matsal och att de boende på Sunnerbo tvingas bort från sin egen matsal är en skamfläck utan dess like. Vi förstår att Liberalerna väljer att glömma bort även detta.

Det är väl egentligen inte särskilt intressant vad andra politiker tycker om resursfördelning och att det inte råder likvärdighet i vår kommuns olika delar. Det mest intressanta är vad kommuninvånarna tycker och vad de upplever att de får för sina skattepengar. Vi rekommenderar Bo Persson att träffa kommuninvånare lite oftare och lyssna på deras synpunkter, för då blir det tydligt att vår kommuns invånare inte är nöjda.

Vi påstår inte att bara Sorunda är missgynnat, vi menar att även Ösmo och Torö är missgynnade. Detta har pågått sedan kommunsammanslagningen och är anledningen till att vi vill utreda att bilda två nya kommuner. Vi bedömer att två nya kommuner skulle innebära en bättre resursfördelning och en bättre demokrati eftersom politikerna skulle komma närmare väljarna. Att utreda bildandet av två nya kommuner är vår huvudfråga inför valet 2018.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti
Per Ranch