Logo banner!

Västerby 2017-10-03

Vi frågar Dig om förslaget om ny stad i Segersäng

Bakgrund

Den 1 september 2017 meddelas att “Nynäshamns kommun och regeringen inleder förhandlingar om hållbar stadsdel med tusentals bostäder”1:

“Regeringen satsar på att utveckla hållbara stadsdelar i sex kommuner runt om i landet. Nu står det klart att Nynäshamn är en av kommunerna som regeringen inleder förhandlingar med för att stadsdelarna ska bli verklighet. Totalt handlar det om 7 000 – 10 000 nya bostäder i Segersäng i Nynäshamns kommun.”

Regeringens delredovisning2 med tillhörande bilaga3 presenterar förslagen på nya städer översiktligt. Granne med Segersäng är Hemfosa och där planeras en liknande “stadsdel” med 12 000 bostäder. Det innebär att bortåt 22 000 bostäder planeras och bedömningen är att det kan bli bortåt 55 000 nya invånare i denna nya stad. Som jämförelse kan nämnas Södertälje med 72 000 invånare men på en betydligt större yta.

Segersängsstaden jämfört med andra orter

Vi frågar och lyssnar

Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti lyssnar på invånarna och därför vill vi veta vad Du tycker om förslaget till denna nya stad. Förslaget är att den nya staden kommer att placeras i huvudsak väster om Segersäng, d.v.s. i kommundelen Sorunda och till viss del i kommundelen Ösmo.

Klicka här för att göra undersökningen!

Vi har sammanställt 9-12 frågor beroende på var Du bor, som tar ca 5 min. att besvara, för att få en bild av vad Du som kommuninvånare anser om förslaget.

Undersökningen pågår t.o.m. 31 oktober. Därefter publiceras resultatet på vår hemsida.

Klicka här för att göra undersökningen!


1 http://www.nynashamn.se/Kommun-och-politik/Press/Pressmeddelanden/Arkiv-pressmeddelanden/2017-09-01-Regeringens-val-foll-pa-Nynashamn---Nynashamns-kommun-och-regeringen-inleder-forhandlingar-om-hallbar-stadsdel-med-tusentals-bostader.html
2 Regeringens delredovisning 31 augusti 2017
3 Bilaga till regeringens delredovisning 31 augusti 2017