Logo banner!

Västerby 2017-09-14

Hur många är många?

Det talas om 25 000 invånare i "Nya Segersäng". Vi jämför med några orter i våra grannkommuner. Siffrorna är avrundande nedåt. I vissa fall är det enkla avgränsningar men i andra fall svårare. Västerhaninge t.ex. inkluderar Tungelsta, Ribbyberg, Krigslida och Nedersta. Vi tänker att dessa siffror kan ge en uppfattning om omfattningen av "Nya Segersäng".

Segersängsstaden!


Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708 - 92 17 50, kontakt@sorundanet.se

Vi finns i kommunfullmäktige sedan 2006, har en humanistisk grundsyn och värnar demokratin. Med en öppen och ödmjuk dialog vill vi utveckla hela vår kommun till den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla. Läs mer om oss på www.sorundanet.se.