Logo banner!

Västerby 2017-09-14

Hur många är många?

Det talas om 25 000 invånare i "Nya Segersäng". Vi jämför med några orter i våra grannkommuner. Siffrorna är avrundande nedåt. I vissa fall är det enkla avgränsningar men i andra fall svårare. Västerhaninge t.ex. inkluderar Tungelsta, Ribbyberg, Krigslida och Nedersta. Vi tänker att dessa siffror kan ge en uppfattning om omfattningen av "Nya Segersäng".

Segersängsstaden - hur många är många?