Sorundanet Logo banner!

Västerby 2017-09-13

Ca 700 sidor som ska läsas och behandlas på partiernas gruppmöten några dagar innan KF.

En fritidspolitikers vardag!

Handlingar till kommande KF nästa vecka. Ca 700 sidor som ska läsas igenom och sedan behandlas på partiernas gruppmöten några dagar innan KF. Är detta rimligt? Är det konstigt att det är svårt att rekrytera nya fritidspolitiker?