Logo banner!

Västerby 2017-09-13

En fritidspolitikers vardag!

Handlingar till kommande KF nästa vecka. Ca 700 sidor som ska läsas igenom och sedan behandlas på varje partis gruppmöte några dagar innan KF. Är detta rimligt? Är det konstigt att det är svårt att rekrytera nya fritidspolitiker?

Documents!Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708 - 92 17 50, kontakt@sorundanet.se

Vi finns i kommunfullmäktige sedan 2006, har en humanistisk grundsyn och värnar demokratin. Med en öppen och ödmjuk dialog vill vi utveckla hela vår kommun till den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla. Läs mer om oss på www.sorundanet.se.