Logo banner!

Västerby 2017-09-11

Replik på insändare rörande resursfördelningen i vår kommun och frågan om kommundelning

Replik på insändare rörande resursfördelningen i vår kommun och frågan om kommundelning

Under rubriken “Storebror Nynäshamn fokuserar på toaletter och båtturism“ uttrycker signaturen “En uttråkad skattebetalare” missnöje med resursfördelningen inom vår kommun och undrar vad som “hände med frågan om kommundelning?”

Vi kan inte annat än att hålla med om att resursfördelningen i vår kommun inte är likvärdig och rättvis. Dessutom saknas en vision, en strategi och en handlingsplan för hela vår kommun. Att våra kommunala makthavare i princip är osynliga i stora delar av vår kommun är ytterligare ett problem. Vi kan bara konstatera att vår kommun har misslyckats med att upprätta ett förtroende med ett stort antal invånare. Många invånare upplever ett stort avstånd, inte bara geografiskt utan även mentalt. Man känner ingen samhörighet. Detta leder till att orten Nynäshamn inte blir den naturliga orten man åker till för att uträtta sina ärenden vilket drabbar näringslivet i orten Nynäshamn. Allt detta är negativt för den positiva utvecklingen i det geografiska område som vår kommun består av; södra Södertörn. Vår bedömning är att en uppdelning av den kommunala administrationen, en kommundelning, skulle vara positivt för utvecklingen på södra Södertörn. Fakta från tidigare kommundelningar talar för detta och det är därför vi vill utreda en kommundelning.

För ganska precis ett år sedan, i slutet av augusti, väckte vi frågan om att utreda en kommundelning genom ett s.k. folkinitiativ, d.v.s. en namninsamling. Vår bedömning var, och är fortfarande, att de flesta etablerade politiker är tveksamma till kommundelning eftersom deras relativa makt minskar i en mindre kommun. Vi ville veta vad invånarna ansåg och dessutom snabba på processen istället för att vänta till valet 2018. Tyvärr nådde vi inte målet om drygt 2 000 namnunderskrifter. Namninsamlingen var lärorik och de flesta vi mötte ville se en utredning. Att behöva lämna ifrån sig sitt personnummer gjorde dock att många valde att avstå. Att utreda två nya kommuner blir därför vår valfråga 2018.

Under tiden som namninsamlingen pågick lades en motion i Kommunfullmäktige om att utreda en kommundelning. Utöver de partier som lade motionen så har ytterligare partier uttalat stöd för en utredning. Med den parlamentariska situation vi har idag så finns det alltså en majoritet för en utredning. Frågan om att utreda kommundelning lever och blir en del av den kommunala valrörelsen 2018, om inte beslutet att utreda har fattats innan dess. Det är alltså viktigt att informera sig inför valet hur de olika partierna ställer sig till att utreda en kommundelning. Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti är tydliga - vi vill utreda en kommundelning eftersom vi har sett så mycket positivt från de kommundelningar som genomförts. Eftersom en utredning innebär en genomlysning av hela vår kommun, är vi också övertygade om att en utredning skulle vara till stor nytta för att förbättra vår kommuns organisation, ledning, styrning och ekonomi.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti
Per Ranch