Logo banner!

Till kommunstyrelsens ordförande
tillika kommunalråd Patrik Isestad

Västerby 2017-09-10

Interpellation om byte av bank

Bakgrund

Den 7 september meddelar kommunstyrelsens ordförande Patrik Isestad i ett inlägg på Facebook att vår kommun byter bank, se bilaga A.

Mot bakgrund av ovanstående önskar jag ställa följande frågor till kommunstyrelsens ordförande tillika kommunalråd Patrik Isestad:

  1. När togs beslutet att byta bank?
  2. Hur togs beslutet att byta bank?
  3. Varför byter vår kommun bank?
  4. Har vår kommun några lån i Nordea?
  5. Har de affärsmässiga konsekvenserna för vår kommun utretts som t.ex. vinster, kostnader och risker?
  6. Omfattas banktjänster av Lagen om Offentlig Upphandling, LOU?
  7. Omfattas banktjänster av EUs regelverk och kan i så fall Nordea m.fl. andra utländska banker delta i upphandlingen?
  8. När beräknas bytet av bank vara genomfört?
  9. Vad kommer bytet av bank kosta?

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti
Per Ranch
FullmäktigeledamotSorundanet Nynäshamns kommunparti

Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708 - 92 17 50, kontakt@sorundanet.se

Vi finns i kommunfullmäktige sedan 2006, har en humanistisk grundsyn och värnar demokratin. Med en öppen och ödmjuk dialog vill vi utveckla hela vår kommun till den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla. Läs mer om oss på www.sorundanet.se.

Läs dokumentet som PDF