Logo banner!

Västerby 2017-08-21

Liberalerna och Socialdemokraterna har inte bifallit någon av våra tre motioner om GC-vägar på landsbygden trots att två av dessa motioner gäller just väg 225

Replik på insändare rörande väg 225

Med förvåning läser vi Bernt Wåhlemans insändare i Nynäshamnsposten den 14 augusti där han förebrår Socialdemokraterna att inte göra tillräckligt när det gäller väg 225.

Det är Liberalerna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet som innehar den politiska makten i vår kommun. Partierna har ett gemensamt handlingsprogram och en gemensam budget. Vi förutsätter att man är överens, träffas regelbundet och lyssnar på varandra. Vi förvånas över att Liberalerna kommunicerar med Socialdemokraterna via insändare i Nynäshamnsposten. Är man inte beredd att ta det politiska ansvar som maktinnehavet innebär?

När det gäller väg 225 kan vi inte förstå varför vår kommun inte gör som andra kommuner; ansöker till Trafikverket om samfinansiering. Botkyrka kommun är ett föredöme och det finns numera en gång- och cykelväg, GC-väg, mellan Vårsta och Botkyrka golfklubb. Denna ansluter till andra GC-vägar och når ända till norra Botkyrka, Salem och Tullinge. Vår grannkommun är långt före vår kommun när det gäller att samarbeta positivt med Trafikverket.

Liberalerna och Socialdemokraterna har inte bifallit någon av våra tre motioner om GC-vägar på landsbygden trots att två av dessa motioner gäller just väg 225. Motiveringen var att man “prioriterar tätorterna Nynäshamn och Ösmo”. En av anledningarna till att vi bildade parti 2005 var att landsbygdsperspektivet inte fanns hos dåvarande kommunledning. Det fanns ingen vision, ingen strategi och ingen handlingsplan för landsbygden.

En annan anledning till att vi bildade parti var demokratin. Ett av de dåvarande kommunalråden sa rakt ut att “han skulle lyssna på oss först om vi bildade ett parti”! Ett anmärkningsvärt uttalande ur ett demokratiskt perspektiv! Skribenten får gärna höra av sig till oss för att lära sig lite mer om anledningarna till att vi startade parti. Vi kan också berätta om vår vision, vår strategi och vår handlingsplan för hela vår kommun.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti
Per Ranch