Sorundanet Nynäshamns kommunpartis banner!

Västerby 2017-08-13

Landsbygd och mindre orter lockar Stockholmare

När människor från andra delar av länet väljer att flytta till vår kommun så väljer man mindre orter och storstadsnära landsbygd.

Flyttningar 2016
Inflyttning från Stockholms län

Källor:
SCB Kommunfakta Nynäshamn 2017
SCB Kommunfakta Nynäshamn 2017 - tätorter
SCB Kommunfakta Nynäshamn 2017 - barn och familj