Sorundanet symbol och logotyp banner!

Västerby 2017-08-07

Vår kommun växer - landsbygden lockar!

Vår kommun har ett mål att befolkningen ska växa 1-2% årligen. Vi jämför distrikten1.

Vår kommun har ett mål att befolkningen ska växa 1-2% årligen. Vi jämför kommundelarna / församlingarna.
Folkökning i vår kommun per kommundel / församling

1 SCB använder sedan 2016 begreppet distrikt i stället för "kommundel" och / eller "församling". Församling är den äldsta benämningen. Församlingarnas åtaganden inom skola och äldreomsorg administrerades av en socken. Socknarna upphörde 1862 och blev kommuner vilka sedan slogs samman till storkommuner under 1900-talet. På så sätt lever begreppet kommundel kvar.

Källa:
SCB Statistikdatabas