OBS: Epostadresserna borttagna för att förhindra "spam"

Hej,


Med tanke på att det är så många som är tveksamma, så beslutar jag att vi inte kommer att ha bössan på mötet. Vår tid behöver användas till den ordinarie dagordningen och inte till att diskutera detta. Det är tråkigt, men så gör vi.


Välkomna i kväll till ett bra och givande möte!Leif Öbrink
Ordförande Kommunfullmäktige
0708-571303

Från: Harry Bouveng
Skickat: den 14 juni 2017 11:30:06
Till: Lena Dafgård
Kopia: Leif Öbrink; Agneta Hagström; Agneta Tjärnhammar; Ammar Baldawi; André Andersson; Antonella Pirrone; Bengt Holwaster; Bernt Månsson; Bodil Toll; Catrine Ek; Daniel Adborn; Eva Wennerberg; Eva Westin Gustafsson; Fredrik Brodin; Fredrik Holmström; Georgios Tsiouras; Helen Sellström-Edberg; Incan Löfstedt; Jacob Gegerfeldt; Jan-Ove Andersson; Johan Augustsson; Liselott Vahermägi; Madeleine Sloot; Malin Friberg; Maria Gard Günster; Maria Schneider; Miriam Malm; Nicholas Nikander; Nisse
​​
Malm; Ola Hägg; Ove Forsberg; Parvaneh Ahmadi; Ralf Kullman; Roland Junerud; Sohrabi Parwana; Thomas Johansson; Whille Karlsson; rolf
 aberg; Per Ranch; irene
 angstrom; lena
 carlsson; Miriam I
​​
ngeson
Ämne: Re: Beträffande insamling till Friends vid sammanträdet i morgon
 
Vi har inte haft någon diskussion i gruppen om detta och syftet med insamlingen verkar ju både gå till ett gott syfte, samtidigt som det ger god reklam för Swedbank.

Personligen tycker jag att det absolut finns ett principiellt problem att öppna upp för en organisation och inte för andra.   

Det finns även andra banker som har sponsorpartners, även om Swedbank ligger lite i en klass för sig, när man gav bort namnrätten till Friends avs. Nationalarenan i Solna.

Delar alltså Lenas tveksamhet kring detta.Hälsningar

Harry Bouveng14 juni 2017 kl. 11:08 skrev Lena Dafgård
:

Hej, Leif!

Jag tackar för länken, men på sidan som länken hänvisar till står endast "kommunen". Jag begär därför det diarieförda beslutet, så jag ser när det är fattat och av vem. Jag kan inte se att det står någonting om insamling under fullmäktigemötet på den sida som du hänvisar till. Enligt vår uppfattning är det helt olika frågor om kommunen vill stödja insamling till Friends respektive att det ska ske en insamling offentligt till Friends med bössa på fullmäktigemötet.  


För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård
Partiledare och fullmäktigeledamot

Den 13 juni 2017 21:48 skrev Leif Öbrink
:
Lena,

Jag är tillfrågad och sagt ja. 
Om du kollar länken så ser du att det är ett beslut som kommunen tagit och som jag stödjer mitt beslut på. 

hlsn


From:
Lena Dafgård

Sent: Tuesday, June 13, 2017 9:39:19 PM
To: Leif Öbrink
Subject: Beträffande insamling till Friends vid sammanträdet i morgon
 
Hej, Leif!

Jag fick meddelande från kommunstyrelsen att det kommer att ske en insamling till förmån för organisationen Friends i morgon på fullmäktigemötet. Tanken och avsikten är säkert god och behjärtansvärd, men det gäller att tänka mer än ett steg och vad en sådan aktion får för konsekvenser framöver. Jag vet inte om du har blivit tillfrågad från början och har sagt ja till detta, men eftersom det kommer från kommunstyrelsen och inte från dig, tror jag att du kanske inte har varit informerad. Jag vill därför gärna framföra vad vi tycker. 

Det är ju viktigt att vi behandlar alla lika. En insamling av pengar i det sammanhanget öppnar upp för fler insamlingar till Barncancerfonden, Lungfonden, till katthemmet i Nynäshamn m.m. Vilka insamlingar ska vi säga ja till och vilka ska vi neka? Om det ska ske insamlingar på fullmäktigemöten, då behöver fullmäktige fastställa en policy för detta. 

De flesta fullmäktigeledamöter har endast sammanträdesarvoden, som kommer från skattemedel, och att sätta press på dessa ledamöter att de också ska bidra till insamlingar och att det blir offentligt om de bidrar eller inte genom att det sker på fullmäktiges sammanträde, ser vi som ytterst olämpligt. 

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Lena Dafgård
Partiledare och
fullmäktigeledamot