Sorundanet Nynäshamns kommunparti - vår symbol är en solros - en ros utan taggar!

Västerby 2017-06-30

Klicka på PDF-ikonen längst ned på sidan för att läsa hela rapporten!

Nynäshamn nuläge och vägar framåt - kartläggning och analys av effekterna av Norviks hamn

Nynäshamn nuläge och vägar framåt - kartläggning och analys av effekterna av Norviks hamn

Möjligt med 3 000 nya arbeten på Södertörn till år 2030.

För vår kommun kan det innebära 600 nya invånare totalt d.v.s. 50 nya invånare per år och 170 nya bostäder d.v.s. 14 nya bostäder per år.

Några citat ur sammanfattningen

"WSP Analys och Strategi fått i uppdrag av Nynäshamns kommun att belysa kommunens nuläge och föreslå vägar framåt."

"Från år 2031 – när utbyggnaden väntas vara färdig – beräknas i genomsnitt 3 000 fler sysselsatta i hela Södertörns-regionen jämfört med om hamnen och logistik- och företagsparken inte etablerats."

"Till år 2030 beräknas i genomsnitt ytterligare ca 600 personer flytta in till Nynäshamns kommun, jämfört med om hamnen och logistik- och företagsparken aldrig etablerats. Detta i sin tur medför ett ökat behov av omkring 170 nya bostäder, varav något mer än hälften lägenheter i flerbostadshus. Samtliga siffror i analysen är tillkommande, det vill säga, utöver det som ändå ”borde” ske i kommunen om ingen särskild investering såsom hamnen och logistik- och företagsparken sker."

"Men en strukturomvandling är inget som bara sker, det krävs någon form av aktivitet från kommunens sida att påverka om näringslivet efter 2030 ska bli ”more of the same” eller ta chansen att stärka och bredda näringslivet och därigenom minska sårbarheten i näringslivet."

"För kommunen blir det därför viktigt att se till att den ökning som förväntas i antalet sysselsatta i kommunen även innebär en ökning av befolkningen."

"I rapporten föreslås att kommunen nu går från ett utredningsskede till ett aktivt processkede där kommunen tar på sig den gula ledartröjan."

". . ."