Skolinspektionens beslut efter uppföljning

Klicka på bilderna nedan för att läsa rapporterna!

Skolinspektionens beslut efter uppföljning

Totalt 1 550 000 kronor i vite om bristerna inte har rättats till senast den 22 januari 2018.

Läs rapporterna och bedöm själv!

Beslut förskola Nynäshamn Beslut förskoleklass och grundskola Nynäshamn Beslut grundsärskola Nynäshamn Beslut fritidshem Nynäshamn Beslut gymnasieskola Nynäshamn Beslut gymnasiesarskola Nynäshamn Beslut vuxenutbildning Nynäshamn