Logo banner!

Nynäshamnsposten

Västerby 2017-06-05

Omöjligt veta om vår kommun är på rätt väg - replik på inlägg om vår kommun är på rätt väg

Omöjligt veta om vår kommun är på rätt väg - replik på inlägg om vår kommun är på rätt väg

Den senaste tiden har det pågått en debatt i Nynäshamnsposten om vår kommun “är på rätt väg” eller ej. En del påstår att vi “är på rätt väg” och en del påstår motsatsen. Eftersom vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti har nämnts så uppfattar vi oss inbjudna till debatten.

Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti har nyligen genomfört en granskning av hur vår kommun uppfyller de mål för 2016 som den politiska majoriteten i Kommunfullmäktige har beslutat om. Sammanställningen av denna granskning och en översiktlig och välvillig tolkning, är att vår kommun har förbättrat sig under 2016 jämfört med 2015. Måluppfyllelsen mäts med flera indikatorer (mätinstrument) för varje mål. Antalet indikatorer som har förbättrat resultat har ökat till 24,5 % 2016 jämfört med 20,6 % 2015. Resultaten för indikatorer som är oförändrade har tyvärr ökat från 10,4 % 2016 jämfört med 8,5 % 2015. Resultatet av antalet indikatorer som går åt fel håll har minskat från 26,2% till 15,1%.

Om vi studerar resultatet mer i detalj och inte välvilligt, tvingas vi konstatera att andelen indikatorer som omformulerats, ej är jämförbara eller ej har mätts har ökat från 44,6% till 50,0%! Vi förtroendevalda får alltså ingen kunskap om resultaten av hälften av indikatorerna. Går resultaten åt rätt håll? Är de oförändrade? Går de åt fel håll? Eftersom hälften av indikatorerna inte har mätts eller har omformulerats, är det omöjligt att veta om vår kommun "är på rätt väg" eller ej.

Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, menar, se publikationen "Mål och resultat", Att utveckla mål- och resultatstyrning, (2014), s. 6, att utgångspunkten för styrning med mål och resultat är:

Vi anser att det är bekymmersamt att vi förtroendevalda inte har tillgång till bättre underlag för att avgöra om vår kommun “är på rätt väg” och/eller vilka problemområden som finns. Än värre är att en majoritet av oss förtroendevalda inte “sätter ned foten” när möjligheten ges; vid den årliga ansvarsprövningen. Vi är nyfikna på hur de andra partierna i vår kommun resonerar kring detta och i synnerhet att hälften av indikatorerna, som ska mäta målen, inte är mätta eller är omformulerade.

Granskning av indikatorer i “Mål och budget 2016” och “Årsredovisning 2016” för Nynäshamns kommun Granskning av indikatorer i “Mål och budget 2015” och “Årsredovisning 2015” för Nynäshamns kommun

Sorundanet Nynäshamns kommunparti
genom
Per Ranch
Läs publicerad insändare i NynäshamnsPosten