Logo banner!

Kommunfullmäktige
Nynäshamns kommun

Västerby 2017-06-04

Vi föreslår att alla partier ska vara med i valnämnden

Bakgrund

I varje kommun finns det en valnämnd. Valnämnden ansvarar för den praktiska hanteringen kring de allmänna valen till kommun, landsting, riksdag och Europaparlament. Valnämnden planerar, samordnar och genomför val i vår kommun. Konkret innebär det, att bland annat, rekrytera röstmottagare, organisera förtidsröstningen, ordna med vallokaler och röstmottagningar samt se till att valmaterial finns. Nämnden genomför även den preliminära rösträkningen och inrapporteringen av valresultaten på valkvällen sedan vallokalerna stängts. Valnämnden ansvarar också för genomförandet av kommunala folkomröstningar. Nämndens arbete är reglerat i vallagen (SFS 2006:837).

Valnämnden i Nynäshamns kommun består av fem ledamöter och fem ersättare och utses av kommunfullmäktige. För närvarande består valberedningen av företrädare för 4 partier; L, M, MP och S.

Kommunfullmäktige består idag av 10 partier. Eftersom valnämnden hanterar grundläggande demokratiska ärenden är det naturligt att alla partier som är representerade i Kommunfullmäktige även är representerade i valnämnden. Sorundanet

Syfte

Syftet är att förbättra den demokratiska insynen och transparensen i vår kommuns valnämnd i arbetet som hanterar grundläggande demokratiska ärenden.

Yrkande

Vi yrkar utifrån detta att kommunfullmäktige beslutar:


…………………………………………
Lena Dafgård
Partiledare och fullmäktigeledamot
Sorundanet Nynäshamns kommunparti
…………………………………………
Per Ranch
Fullmäktigeledamot
Sorundanet Nynäshamns kommunparti