Logo banner!

Kommunfullmäktige
Nynäshamns kommun

Västerby 2017-06-04

Motion angående demokratisk representation i kommunfullmäktiges valberedning

Bakgrund

Av fullmäktiges arbetsordning framgår det att vid fullmäktiges första sammanträde efter ett val, väljs en valberedning för den nya mandatperioden. Valberedningen består av fem ledamöter och lika många personliga ersättare. För närvarande består valberedningen av företrädare för tre partier; L, M, och S.

Kommunfullmäktige består idag av 10 partier. Eftersom valberedningen hanterar frågor som berör samtliga partier är det naturligt att alla partier som är representerade i kommunfullmäktige även är representerade i valberedningen.

Syfte

Syftet är att förbättra den demokratiska insynen och transparensen i kommunfullmäktiges valberedning vars arbete har stor påverkan på samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige.

Yrkande

Vi yrkar utifrån detta att kommunfullmäktige beslutar:


…………………………………………
Lena Dafgård
Partiledare och fullmäktigeledamot
…………………………………………
Per Ranch
Fullmäktigeledamot