Namninsamling når ej målet

Pressmeddelande

Namninsamling når ej målet

Västerby 201 7 -04- 30: Sorundanet Nynäshamns kommunparti, verksamt i Nynäshamns kommun, konstaterar att namninsamlingen för att utreda två nya kommuner inte når målet. Namninsamlingen har varit lärorik och de flesta vi har mött har stött en utredning. Att behöva lämna ifrån sig sitt personnummer har dock gjort att många har valt att avstå. Att utreda två nya kommuner blir därför vår valfråga 2018.

Nynäshamns kommun följer inte kommunallagen när det gäller en likvärdig resursfördelning. Ett exempel är skolan där skillnaden i resultat mellan skolor är mycket stora. Därför vill vi utreda möjligheterna för vår kommun att bilda två nya kommuner! Vi hade kunnat vänta till valet 2018 men vi ville skynda på processen med ett s.k. folkinitiativ, d.v.s. en namninsamling. För detta krävs det 10% av de röstberättigades namn inom en period av 6 månader. Kommunallagen kräver att insamlingen sker traditionellt med papper, säger Per Ranch, kampanjledare för “Två nya kommuner”.

Vi startade kampanjen i slutet av augusti och de 6 månaderna har gått. Vi kan nu konstatera att vi inte når målet. Kanske har vi varit otydliga; kanske har det uppfattats som en namninsamling för att folkomrösta om att bilda två nya kommuner? Syftet har hela tiden varit att få till stånd en oberoende utredning som genomförs av SKL (Sveriges kommuner och landsting). Detta för att få fram fakta inför en debatt om att bilda nya kommuner. En utredning kostar 300 000-600 000 kronor, en bråkdel av de mångmiljonbelopp som betalats ut som avgångsvederlag den senaste tiden, fortsätter Per Ranch.

Regelverket har varit en utmaning. Det kräver att namninsamlingen ska vara på papper och att namn, adress, personnummer och namnteckning finns med. Många har uttryckt en oro för "identitetskapning" och inte vågat fylla i talongen. Detta innebär att de inte kan framföra sin åsikt. Regelverket för folkinitiativ / namninsamling måste helt klart ses över. Den tekniska utvecklingen har sprungit förbi regelverket. Vi kommer att förstöra alla inlämnade talonger med personnummer och namnteckningar för att alla som deltagit i namninsamlingen ska känna sig trygga, fortsätter Per Ranch.

Det som har förvånat oss mest är den argumentation som vi mött från etablerade politiker. Vi förstår att de känner sig hotade, men det är ändå mycket förvånande att de argumenterar utan stöd av fakta eller egen erfarenhet. Vi har dessutom arrangerat ett antal möten dit de hade kunnat komma för att få fakta och fråga ut dem som faktiskt har egna erfarenheter av att bilda nya kommuner och som har varit med om hela processen. De som kritiserat mest har valt att inte komma - de föredrar att sitta hemma och skriva insändare, fortsätter Per Ranch.

Sammanfattningsvis känner vi ett starkt stöd för att utreda och många har sagt att de vill att vi har en utredning som en valfråga. Att utreda är definitivt uppe på den politiska agendan i vår kommun. Vi har påbörjat valarbetet för 2018 redan nu. Sedan namninsamlingen började har M, C och KD även motionerat om att utreda. SD och V har sagt att de stödjer en utredning. Så det tycks bli en utredning i vilket fall som helst, avslutar Per Ranch.

Per Ranch
Kampanjledare och fullmäktigeledamot
Sorundanet Nynäshamns kommunparti
0708-92 17 50, per.ranch@sorundanet.se