Hem Sorundanet Nynäshamns
kommunparti
Transparent Placeholder

Nynäshamnsposten
Politisk debatt

Västerby 2017-03-22

Replik på insändare i Nynäshamnsposten den 11 mars; "Ranch har fel om arvoderade politiker"

Vi tackar Bo Persson för hans replik i Nynäshamnsposten den 11 mars rörande arvoderingen av politiska uppdrag i vår kommun. Vi vill också tacka för berömmet av vår folder som vi delade ut i samband med namninsamlingen för att utreda bildandet av två nya kommuner.

När det gäller arvoderingen av politiker i vår kommun har skribenten rätt men glömmer bort att nämna de 2 oppositionsråd som finns i arvodesreglementet. Enligt detta reglemente har vi alltså 7 st politiker vars arvode utgår från en riksdagsledamots arvode. Dessa politiker har olika engagemangsgrad (hur mycket man arbetar) och räknar man ihop dessa får i alla fall jag 5,54 heltider arvoderade enligt en riksdagsledamot. Arvodet för en riksdagsledamot är 63 800 kr vilket innebär ett totalt arvode av dessa 7 politiker med 353 452 kronor varje månad. Dessutom tillkommer sammanträdesarvoden och många gånger också ersättning för andra politiska uppdrag, som t.ex. styrelseuppdrag i kommunala bolag, ledamot i Stadskärneföreningen m.m. Utöver detta uppbär 1 f.d. kommunalråd omställningsstöd enligt ett regelverk som är långt mycket generösare än den vanlige väljarens.

Min reflektion kvarstår, finns det verkligen så mycket politik att diskutera i vår kommun så att vi behöver så här många politiker på heltid? Det skulle vara intressant att få insyn i dessa diskussioner. Vår bedömning är att denna “inflation” i arvoderade politiker är ett tecken på ett systemfel i vår kommun; man köper politisk lojalitet med arvoderade politiska uppdrag. För att få sitta kvar vid makten, erbjöd socialdemokraterna FP en arvoderad kommunalrådspost samt ordförandepost i miljö- och samhällsbyggnadsnämnden. I senaste valet blev det ännu mer akut. För att kunna sitta kvar vid makten var S tvingade att erbjuda även MP en arvoderad politisk tjänst, låt vara utan titeln “kommunalråd”.

När det gäller den kommunala resursfördelningen så konstaterar vi att skribenten blandar ihop vad man betalar för och vad man får. Man kan inte slå sig för bröstet och påstå att resursfördelningen för t.ex. skolan är bra samtidigt som skillnaderna i resultat mellan skolorna är extremt stora. I klass 6 skiljer det 47 procentenheter mellan bästa och sämsta skola när det gäller hur många elever som får godkända betyg i alla ämnen.

Skribenten fortsätter “Skulle kommunen delas enligt SN:s idé kommer vi som bor i Sorunda, Ösmo och Torö få betydligt större kostnader per invånare för den servicen än vad vi har i dag.” Vår bedömning är att detta påstående är skribentens egna spekulationer. Just för att få reda på fakta så har vi föreslagit en utredning om konsekvenserna. Vi är övertygade om att skribenten delar vår uppfattning om att fakta är bättre än spekulationer.

Per Ranch
Sorundanet Nynäshamns kommunparti

 

Oförändrade bilder får distribueras om källan anges.

Per Ranch - hämta högupplöst bild


Per Ranch, artikelförfattare