Slutrapport Förbättringsarbete KSF - Arbetsgivaravdelningen

Klicka på PDF-ikonen nederst för att läsa rapporten!

Slutrapport Förbättringsarbete KSF - Arbetsgivaravdelningen

Utdrag ur rapporten

Bakgrund

Observationer KSF övergripande

Rekommendationer