Sorundanet symbol och logotyp!
Kommunfullmäktige
Nynäshamns kommun

Västerby 2017-03-13

Motion angående demokratisk representation i kommunfullmäktiges arvodesberedning

Bakgrund

Av fullmäktiges arbetsordning framgår det att vid fullmäktiges första sammanträde efter ett val, väljs en arvodesberedning för den nya mandatperioden. Arvodesberedningen består av fem ledamöter och lika många personliga ersättare. För närvarande består arvodesberedningen av företrädare för sex partier; C, KD, L, M, MP och S.

Kommunfullmäktige består idag av 10 partier. Eftersom arvodesberedningen hanterar frågor som berör samtliga partier är det naturligt att alla partier som är representerade i kommunfullmäktige även är representerade i arvodesberedningen.

Syfte

Syftet är att förbättra den demokratiska insynen och transparensen i kommunfullmäktiges arvodesberedning vars arbete har stor påverkan på samtliga partier som är representerade i kommunfullmäktige.

Yrkande

Vi föreslår därför att kommunfullmäktige beslutar:

..................................
Lena Dafgård
Partiledare och fullmäktigeledamot
lena.dafgard@sorundanet.se

..................................
Per Ranch
Fullmäktigeledamot
per.ranch@sorundanet.se