Stadgar för Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Västerby 2017-03-11

Stadgar för Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Kompletterad med två organisationsskisser 2018-09-28

Partiet består av två organistioner

Partiets verksamhet är att bedriva politik i Nynäshamns kommun. För att kunna göra detta krävs en ideell förening. Den politiska verksamheten är föreningens "kärnverksamhet" som levererar värde till väljarna och föreningen är en "servicefunktion" till kärnverksamheten. Dessa två verksamheter organiseras som de två kompletterande skisserna visar.

Den politiska organisationen kompletteras av den administrativa organisationen och båda behövs för att partiet ska fungera politiskt och administrativt.