Sorundanet symbol och logotype header / banner!

Västerby 2017-03-06

Varför växer inte Nynäshamns kommun så det knakar?

Endast 20 minuters bilresa söder om Globen hittar Du vår kommun. Här kan du uppleva trolsk vildmark, uråldrig kulturbygd och bada i havet. Förutom flera naturreservat, friluftsområden och byggnadsminnen finns en vacker skärgård. Natur, kultur och historia är alltid nära.

Trots dessa tillgångar så lockas inte lika många nya invånare till vår kommun som till Botkyrka och Haninge. Vår kommun växer betydligt långsammare än grannarna. Varför växer vi så långsamt?

Bilden nedan visar antal invånare totalt i Botkyrka, Haninge och Nynäshamn 1950 - 2016. Botkyrka och Haninge lockar fler nya invånare (källa SCB). Klicka på bilden för att förstora den!

Antal invånare totalt i Botkyrka, Haninge och Nynäshamn 1950 - 2016!

Bilden nedan visar antal nya invånare i Botkyrka, Haninge och Nynäshamn 2005 - 2016. Botkyrka och Haninge fortsätter att locka fler nya invånare (källa SCB). Klicka på bilden för att förstora den!

Antal nya invånare i Botkyrka, Haninge och Nynäshamn 1950 - 2016!

Så här skrev Stockholms läns landsting i en demografisk rapport 2013:

Nynäshamn är en ganska liten kommun som ligger långt från Stockholms City och har en låg befolkningstillväxt. Åldersstrukturen domineras av 55+. En viss puckel och därmed utflyttning kring 20 år finns också. Födelseöverskottet som var hyggligt under babyboomen i början av 1990-talet har varit blygsamt sedan raset i fruktsamhet före millennieskiftat men flyttningsöverskottet har bidragit desto mer. Invandringen har gett ett stigande överskott sedan mitten av 2000- talet, i synnerhet av polacker, men för övrigt är andelen personer med utländsk bakgrund låg.

Bostadsstrukturen är jämnt fördelad mellan småhus och flerbostadshus och det är också de ganska ambitiösa byggplanerna, men det rapporterade utfallet var det lägsta i länet 2012. Bostadsbyggandet verkar för övrigt inte ha något samband med befolkningstillväxten. Fram till -2045 kommer tillväxten att domineras av flyttnetto, från utlandet och i synnerhet från egna länet. Födelseöverskottet som till en början är positivt blir i mitten av prognosperioden negativt.

Läs hela rapporten här (Stockholms läns landsting; Demografisk rapport 2013:03)