Sorundanet symbol and logotype banner / header!

Notis i tidningen Skärgården nr 9 den 2 mars 2017

2017-03-03: Så ökar befolkningen i "skärgårdskommunerna"

Statistiska centralbyrån har nu publicerat statistik över befolkningsökningen i landets kommuner. I alla skärgårdskommuner i Stockholms län ökar befolkningen. Österåker har den procentuellt största ökningen, Nynäshamn den minsta.

Folkökningen 2016 i Stockholms läns skärgårdskommuner!
Bilden visar befolkningsökningen bland skärgårdskommunerna.
Klicka på bilden för att förstora den!