Logo banner!

Västerby 2017-02-21

Replik på insändare i Nynäshamnsposten den 13 februari; "Vansinnigt utreda kommundelning"

I en insändare i Nynäshamnsposten den 13 februari tycker Bertil Norrström till om ”detta tjat om kommundelning”. Vi vill upplysa skribenten om att vi är ett politiskt parti som valt att driva frågan om att utreda ny kommun enligt de demokratiska principer som de allra flesta i vårt land är överens om. Nyligen har M, C och KD lagt en motion om samma sak; att utreda en ny kommun. SD skriver på sin hemsida att man stödjer en utredning och vi har även uppfattat positiva tongångar från andra partier. Vi tycker det är tråkigt, och i viss mån oroväckande, att seriöst politiskt arbete betecknas som “tjat”.

Skribenten fortsätter med att påstå “att Sorundanet har svårt att räkna har jag förstått sedan tidigare uttalanden”. Vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti anser oss vara hyggligt kunniga inom räknekonsten och ber skribenten att precisera vilket uttalande som åsyftas - så kanske vi kan hjälpa till med förståelsen?

Skribenten frågar retoriskt “Varför gjordes kommunsammanslagningen 1974?” och svarar “Inte var det för nöjes skull, utan för att det skulle bli billigare för kommunerna”. Det stämmer inte om man får tro Statens Offentliga Utredningar, SOU 2001:48; “Syftet var främst att skapa förvaltningspolitiskt optimala, bärkraftiga kommuner”. Tidsandan på den tiden innebar också en överdriven tro på stordrift och centralisering. Kommunsammanslagningarna genomfördes av statsmakterna under tvång och i vår kommun sägs det att alla var missnöjda; Ösmobor, Nynäshamnare och Sorundabor. Ett tvångsgifte är inte bra för någon!

Skribenten oroar sig också för att administrationen blir dubbelt så stor; “ingen vill ha en mindre administration än den andra”. Detta är ett tankefel; om vi delar kommunen på två kommuner så delas även det administrativa i två delar. En mindre kommun har givetvis en mindre administration än en större. Erfarenheter från nya mindre kommuner visar faktiskt på en ökad effektivitet och färre anställda räknat per kommuninvånare.

“Samtidigt skriver Sorundanet att man skall samarbeta i vissa lägen för att hålla kostnader nere. Det var just det man tänkte på vid sammanslagningen.” Även om detta var tanken, så visar en drygt 40-årig historia att just detta inte har fungerat inom vår kommun. Det är en av de viktigaste orsakerna till att vi vill utreda. Samarbeten utanför vår kommun kommer fortsätta som vanligt med t.ex. SRV, Räddningstjänst, Miljö- och hälsa, upphandling, mm mm.

Vidare påstår skribenten “Att kasta ut en massa pengar på att bara utreda detta är vansinnigt! Det säger ju sig själv att det blir billigare med en i stället för två kommuner.” En utredning kostar inte “massa pengar”. Den kostar faktiskt mindre än vad vår kommun skänker till den kommersiella “Stadskärneföreningen” i orten Nynäshamn varje år. Att en stor kommun skulle vara billigare än två små känner vi inte till och ber skribenten att ge oss en källa.

Avslutningsvis påstår skribenten “Och vad jag har hört så har de småkommuner som Sorundanet nämner svårt med ekonomin”. Vi har studerat kommunerna Trosa, Nykvarn och Salem och kan inte hålla med om detta. Vi ber skribenten att ange en källa för sitt påstående. Tvärtom, dessa kommuner har effektivare organisationer och nöjdare invånare. Även den politiska organisationen är effektivare. I Nykvarn, med ca 10.300 invånare, finns det t.ex. bara 1 heltidsarvoderad politiker. I vår kommun med ca 28.000 invånare (2,7 ggr fler) är det 7,2 heltidsarvoderade politiker med riksdagsmannalön eller mer.

Vi vill på ett enkelt sätt försöka förklara för skribenten varför vi vill ha en oberoende utredning av vår kommun. En viktig utgångspunkt för en positiv utveckling och nystart för Nynäshamns kommun är att göra en utredning som genomlyser hur resurser fördelas, kommunens ekonomi, styrning, organisation, ledning och demokrati. Enligt kommunallagen ska alla invånare ha tillgång till likvärdig service. Detta sker inte i dag i vår kommun, fördelningen av resurser är inte likvärdig. Den politiska ledningen saknar vilja och handlingskraft för att ändra på detta. Därför vill vi också utreda en ny kommun.

För Sorundanet Nynäshamns kommunparti
Per Ranch
Fullmäktigeledamot


Sorundanet Nynäshamns kommunparti

Västerby byväg 1, 137 94 NORRA SORUNDA
Tel 0708 - 92 17 50, kontakt@sorundanet.se

Vi finns i kommunfullmäktige sedan 2006, har en humanistisk grundsyn och värnar demokratin. Med en öppen och ödmjuk dialog vill vi utveckla hela vår kommun till den attraktiva platsen där alla vill växa upp, leva och bli gamla. Läs mer om oss på www.sorundanet.se.
Oförändrade bilder får distribueras om källan anges.

Per Ranch - hämta högupplöst bild

Per Ranch, artikelförfattare