Logo banner!

Västerby 2017-02-10

Per Ranch Sorundanet Nynäshamns kommunparti!

Insändare - En oberoende utredning är bra för hela vår kommun!

I slutet av augusti 2016 startade vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti en namninsamling för en oberoende utredning av vår kommun. Vi har varit ett parti i kommunfullmäktige i mer än 10 år och vår bedömning är att mycket kan utvecklas och förbättras. Tyvärr saknar den politiska ledningen den vilja och handlingskraft som behövs för att utveckla hela vår kommun. Dessutom brottas man med stora administrativa utmaningar. Kanske är vår kommun för stor; både geografiskt och administrativt? Kanske den skulle förbättras av att bli två mindre och piggare kommuner? Lider vår kommun av ålderskrämpor? En utredning visar på möjligheter och utmaningar och om det kan vara bra att bilda två nya kommuner!

Vårt förslag om utredning har mötts av både positiva och negativa kommentarer. Alla verkar dock vara överens om att en utredning leder till en oberoende och grundlig genomlysning av vår kommuns ekonomi, organisation och demokrati. Dock verkar det finnas delade meningar om vad en “kommun” är och vad som är litet och vad som är stort.

En kommun är en administrativ indelning; varken mer eller mindre. Kommunal service som barnomsorg, skolor och äldreomsorg behövs, oavsett hur de administreras. Påståendet att det skulle bli dyrare är fel. Det är bara ett uttryck för att man tror mer på stordrift och centralisering än på småskalighet och decentralisering. Det finns inga belägg för att det finns en nedre gräns för hur liten en kommun kan vara.

Vi har föreslagit att utreda om det kan vara bra att bilda två nya kommuner med likartade förutsättningar; “Ösmo, Torö och Sorunda” - storstadsnära landsbygd samt staden “Nynäshamn”. Dessa kommuner skulle bli ungefär lika stora; 13 000-15 000 invånare. I vår närhet finns tre kommuner, Trosa, Salem och Nykvarn som har 10 000-16 000 invånare. Dessa tre mindre kommuner har färre anställda per invånare än vad vår kommun har. Samtidigt svarar invånarna i SCBs medborgarenkät att de är mer nöjda med sina respektive kommuners verksamhet och demokrati än vad vi är i vår kommun. Idag har 69 av Sverige 290 kommuner färre än 11 000 invånare. De klarar sig utmärkt och samarbetar med andra kommuner på liknande sätt som vår kommun när det gäller räddningstjänst, sophämtning, miljö- & hälsoskydd, upphandlingar mm.

Vi är inte ute efter att gräva diken, bygga murar eller sätta upp vägspärrar i vår bygd. Vi vill utreda om t.ex. barnomsorg, skola och äldreomsorg, kan bli bättre så att vi som bor här blir nöjdare med den kommunala servicen och att framtidsutsikterna blir bättre för våra barn. En utredning kommer att visa om detta är möjligt och samtidigt blir det en grundlig genomlysning av vår kommuns ekonomi, organisation, styrning, ledning och demokrati. Om Du också tycker att det vore bra med en oberoende utredning av vår kommun, skriv under namninsamlingen och skicka in senast den 28 februari! Om Du saknar talonger för namninsamlingen kan Du beställa dem på vår hemsida. Där hittar Du även information om var vi står och samlar in namn.

Nu kan Du påverka vår kommuns framtid, skriv under namninsamlingen och skicka in!

Sorundanet Nynäshamns kommunparti
genom Per Ranch, fullmäktigeledamot
per.ranch@sorundanet.se