Logo banner!

Studiebesök till Nykvarns skolor torsdagen den 9 februari 2017

Torsdagen den 9 februari var vi på studiebesök till Nykvarns kommun för att lära oss lite om hur de har lyckats få till en så bra skola. Nykvarn har länets bästa skola och är nummer tre i riket. Nykvarn är en ung och lagom stor kommun. Man frigjorde sig från Södertälje kommun 1999 och har drygt 10 000 invånare.

Vi i Sorundanet arrangerade besöket och bjöd in samtliga i Barn- och utbildningsnämnden, BUN, i vår kommun. Av 12 inbjudna kom två, en moderat och en sverigedemokrat. Tre lämnade återbud och resten struntade i att svara på vår inbjudan. Det kom även en engagerad "privatperson"! Vi var alltså totalt sex personer som reste till Nykvarn. Vi fick träffa Nykvarns kommunalråd, nämndordförande, förvaltningschef, en rektor och en f.d. kommunpolitiker (och riksdagsman, tillika "JA-general" när Nykvarn frigjorde sig från Södertälje)...

Man presenterade hur Nykvarn tänker och agerar för att bli bäst i Sverige. Egentligen inte så märkvärdigt men väldigt professionellt och med ett mycket gott samtalsklimat mellan de inblandade. Man betonade vikten av att ha ett högt ställt mål, en vision, kombinerat med en strategi och en handlingsplan med mål och indikatorer som konstant följs upp. Grundkursen i ledarskap och organisationslära - ingen raketforskning precis!

Vi tackar Nykvarn för den intressanta presentationen. Presentationen nås genom att klicka på PDF-ikonen längst ned!

Presentation från mötet (PDF)