Logo banner!

Nynäshamnsposten

Västerby 2016-09-30

Sorunda och Ösmo kritiskt inställda!

Replik Lars G Norman insändare den 5 september i NynäshamnsPosten

I en insändare i Nynäshamnsposten den 5 september skriver den förre kommunbon Lars G Norman att “Det är inte överensstämmande med sanningen att Ösmo och Sorunda blev tvångsanslutna” och “När jag läser det felaktiga påståendet om tvång i NP kan jag inte låta bli att korrigera”.

Detta är första gången vi i Sorundanet Nynäshamns kommunparti hört att sammanslagningen skedde utan tvång. Vi har under mycket lång tid och från många olika källor fått höra om hur de tre kommunerna Ösmo, Sorunda och Nynäshamn tvingades ihop. Den senaste månaden har många invånare kontaktat oss från alla delar i vår kommun och vittnat om hur missnöjda alla var med sammanslagningen. Det var alltså inte bara boende i Ösmo och Sorunda som var missnöjda utan även boende i Nynäshamn.

Sammanslagningen Ösmo, Sorunda och Nynäshamn var inte frivillig; den var påtvingad av regeringen i de s.k. “kommunblocksreformerna” som pågick från 1962 fram till 19741. Sättet som sammanslagningen genomfördes på är grunden till den brist på samarbete som finns än idag. Den som vill få en uppfattning om stämningen som rådde innan sammanslagningen rekommenderas att läsa den artikel som publicerades i Nynäshamnsposten den 11 februari 1964. Artikeln biläggs och det är helt tydligt att det finns en mycket stor frustration med tvångssammanslagningen.2

Vi tror alltså att skribenten minns fel. De befintliga kommunerna var positiva till samarbete på lika villkor i t.ex. skolfrågor men inte till att slås ihop med tvång. Det skulle vara trevligt att träffa skribenten och få veta mer om hur sammanslagningen gick till praktiskt. Nästa möte om utredning av bildande av två kommuner är den 2 oktober kl. 16:00 i Nynäshamns församlingshem. Då kommer de f.d. kommunalråden Margareta Wallin från Trosa och Christina Berlin från Nykvarn och delar med sig av sina erfarenheter av att bilda nya kommuner samt svarar på frågor. Vad roligt det skulle vara om skribenten, och även andra som var med, kunde komma! Varmt välkomna!

Per Ranch
Kampanjledare och fullmäktigeledamot
Sorundanet Nynäshamns kommunparti


1 En av våra källor är Statens Offentliga Utredningar, SOU, 2001:48. Där beskrivs sammanslagningarna och dess konsekvenser kortfattat: "Sammanslagningarna realiserades genom den så kallade storkommunreformen (1952) och kommunblocksreformerna (1962–1974). Dessa reformer – som troligen är Västeuropas mest omfattande i sitt slag – innebar att antalet kommuner sjönk drastiskt, från närmare 2 500 till 277 på bara 22 år. Fram till 1974 var sålunda trenden otvetydig – vi gick mot större och färre kommunenheter. Under de två senaste decennierna har denna trend långsamt börjat vända. Många delar av de nya kommunerna blev mycket missnöjda med den situation som uppstod i de sammanslagna enheterna och började aktivt sträva efter att åter få bli egna."

2 Inskannad artikel från Nynäshamnsposten 1964-02-11